U spomen Hrvatima iz Kljevaca poginulim i ubijenim za vrijeme rata

“Navik on živi ki zgine pošteno.” Fran Krsto Frankopan Ivan Pajić, r. 26.02.1941. god. – poginuo 28.05.1992. god. od granate Petar Ivanković, r. 25.06.1925. god. – ubijen u kolovozu 1992. god. Milka Ivanković, r. 05.09.1927. god. – ubijena u kolovozu 1992. god. Boja Milobara, r. 13.04.1937. god. –  ubijena u kolovozu 1992. god. Dragica Milobara, …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/u-spomen-hrvatima-iz-kljevaca-poginulim-i-ubijenim-za-vrijeme-rata/

U spomen Hrvatima iz Šumara poginulim i ubijenim za vrijeme rata

Ferdo Komljen – ubijen 29/30.11.1992. god. Marko Božić – ubijen 29/30.11.1992. god.   Dvije žene sa prezimenom Šalić ubijene kod kuće, sahranjene na katoličkom groblju u Tomašici. Počivali u miru Božjem!  

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/u-spomen-hrvatima-iz-sumara-poginulim-i-ubijenim-za-vrijeme-rata/

U spomen Hrvatima iz Tomašice poginulim i ubijenim za vrijeme rata

“Navik on živi ki zgine pošteno.” Fran Krsto Frankopan     Petar Topalović, r. 18.10.1933. god., ubijen 05.12.1993. god. kod kuće, sahranjen na katoličkom groblju u Tomašici. Milek Topalović, r. 16.09.1954. god. – ubijen kod kuće 05.12.1993. god., sahranjen na katoličkom groblju u Tomašici. Počivali u miru Božjem!

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/u-spomen-hrvatima-iz-tomasice-poginulim-i-ubijenim-za-vrijeme-rata/

U spomen Hrvatima iz Krkojevaca i Zdene poginulim i ubijenim za vrijeme rata

“Navik on živi ki zgine pošteno.” Fran Krsto Frankopan   Petar Tomaz iz Krkojevaca – rođ. 29.06.1930. god., ubijen 26.05.1992. god. Joso Galešić iz Zdene – rođ. 16.07.1939. god., ubijen 07.10.1992. god. Počivali u miru Božjem!

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/u-spomen-hrvata-poginulih-i-ubijenih-za-vrijeme-rata-u-krkojevcima-i-zdeni/

Translate »