Category: Župe

Rimokatolički župni ured SANSKI MOST

Rimokatolički župni ured Uznesenja Blažene Djevice Marije SANSKI MOST Današnja župa Sanski Most osnovana je 1884., međutim, na području župe u srednjem je vijeku bilo više župa, ali su one padom pod tursku vlast nestale. Tako znamo da su postojale crkve i župe u Kljevcima, Oštroj Luci, Podbrežju, Dabru itd., a u Kamengradu uz crkvu …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/rimokatolicki-zupni-ured-sanski-most/

Škrljevita

Groblje Škrljevitu uz Sasinu koristi i župa Sanski Most. Župi Sasina pripadaju ova naselja: Sasina, Škrljevita i Tomašica. Nakon 1995. u Škrljevitoj više nema katoličkih vjernika. Iako nema stanovnika svi prognani i iseljeni obilaze svoje svetinje. To je mjesno groblje i spomen obilježje pobijene nevine braće od srpskih ekstremista. Više na FB stranici.

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/skrljevita/

Translate »