ZAŠTO I ZATO

Ovo je igra smiješnih pitanja i odgovora. Potrebni su vam papirići, olovke i dobre ideje! Igrati mogu dva ili više igrača, a što je više igrača, to je igra zabavnija.

Za dva igrača:
Svaki igrač dobije papirić na vrhu kojega napiše pitanje koje počinje sa “Zašto…”. Zatim se papirić presavine preko pitanja tako da se pitanje ne vidi. Igrači zamijene papiriće i spod sakrivenog pitanja napišu odgovor koji počinje sa “Zato…”. Potom se pitanja i odgovori naizmjence pročitaju.

Za više igrača:
Svaki igrač dobije jedan papirić na vrhu kojega napiše pitanje koje počinje sa “Zašto…”. Svaki svoj papirić presavine preko pitanja tako da se pitanje ne vidi i odloži papirić u neku zdjelu. Potom svaki igrač izvuče jedan papirić i na njega, ispod skrivenog pitanja, napiše svoj odgovor koji počinje sa “Zato…”. Na kraju se smiješne kombinacije pitanja i odgovora naglas pročitaju.Permanent link to this article: http://www.sasina.info/zasto-zato/

Translate »