VI. VAZMENA NEDJELJA C 2013

VI VAZMENA C SVETA MISA : VI VAZMENA C RAZMIŠLJANJA 

VI VAZMENA PJESME : VI VAZMENA C ČITANJA

VI VAZMENA C Ev Iv 14,23-29 : VI VAZMENA C 2 Ev Iv 14,23-29

PLAKAT2 VI VAZMENA DAR MIRA 2013 : PLAKAT2 VI VAZMENA PRAVI MIR 2013

Obavijesti 5. V. 2013. internet :

PLAKAT VI VAZMENA C 2013 DAR MIRA 

PLAKAT VI VAZMENA C 2013 PRAVI MIR

 

VI. VAZMENA   C  5. V. 2013

 

Ulazna pjesma
Ugodnu vijest oglašujte, neka se čuje, objavljujte do nakraj zemlje:
Gospodin izbavi narod svoj, aleluja! (usp. Iz 48, 20)

 
Zborna molitva
Udijeli nam, svemogući Bože, neoslabljenim zanosom
slaviti ove dane u čast uskrslom Gospodinu,
da Kristov spomen bude djelatan
u našem životu i radu.
Po Gospodinu.

 
Darovna molitva
Gospodine, nek se s prinosom ove žrtve
vine k tebi i naša molitva. Očisti nas svojom milošću
i uskladi nam srce s otajstvima tvoje velike ljubavi.
Po Kristu.

 
Pričesna pjesma
Ako me ljubite, zapovijedi moje čuvajte, govori Gospodin.
I ja ću moliti Oca, i on će vam dati drugoga Branitelja,
da bude s vama zauvijek, aleluja. (Iv 14, 15-16)

 

Popričesna molitva
Svemogući vječni Bože,
ti nas Kristovim uskrsnućem obnavljaš za vječni život.
Umnoži u nama plod vazmenog otajstva
i ulij nam u srce snagu ove spasonosne hrane.
Po Kristu.

 
Prvo čitanje Dj 15, 1-2.22-29

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Siđoše neki iz Judeje u Antiohiju i počeše učiti braću: »Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasiti.« Kad između njih te Pavla i Barnabe nasta prepirka i raspra nemalena, odrediše da Pavao i Barnaba i još neki drugi između njih uzađu u Jeruzalem k apostolima i starješinama poradi tog pitanja. Tad apostoli i starješine zajedno sa svom Crkvom zaključe izabrati neke muževe između sebe i poslati ih u Antiohiju s Pavlom i Barnabom. Bijahu to Juda zvani Barsaba, i Sila, muževi vodeći među braćom. Po njima pošalju ovo pismo: »Apostoli i starješine, braća, braći iz poganstva po Antiohiji, Siriji i Ciliciji – pozdrav! Budući da smo čuli kako vas neki od naših, ali bez našega naloga, nekakvim izjavama smetoše i duše vam uznemiriše, zaključismo jednodušno izabrati neke muževe i poslati ih k vama zajedno s našim ljubljenim Barnabom i Pavlom, ljudima koji su svoje živote izložili za ime Gospodina našega Isusa Krista. Šaljemo vam dakle Judu i Silu. Oni će vam i usmeno priopćiti to isto. Zaključismo Duh Sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta osim onoga što je potrebno: uzdržavati se od mesa žrtvovana idolima, od krvi, od udavljenoga i od bludništva. Budete li se toga držali, dobro ćete učiniti. Živjeli!«
Riječ Gospodnja.

 
Otpjevni psalam Ps 67, 2-3.5-6.8
Pripjev: Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje!
Nek se vesele i kliču narodi
jer sudiš pucima pravedno
i narode vodiš na zemlji.
Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Bog nas blagoslovio!
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

 
Drugo čitanje Otk 21, 10-14.22-23

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Anđeo me prenese u duhu na goru veliku, visoku i pokaza mi sveti grad Jeruzalem: silazi s neba od Boga, sav u slavi Božjoj, blistav poput dragoga kamena, kamena slična kristalnom jaspisu; okružen zidinama velikim i visokim, sa dvanaest vrata: na vratima dvanaest anđela i napisana imena dvanaest plemena Izraelovih. Od istoka vrata troja, od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, od zapada vrata troja. Gradske su zidine imale dvanaest temelja, a na njima dvanaest imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih. Hrama u gradu ne vidjeh. Ta Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov – i Jaganjac! I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da mu svijetle. Ta slava ga Božja obasjala i svjetiljka mu Jaganjac!
Riječ Gospodnja.

 
Pjesma prije evanđelja Iv 14, 23
Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, govori Gospodin:
i Otac će moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći!

 
Evanđelje Iv 14, 23-29

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla. To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Čuli ste, rekoh vam: ’Odlazim i vraćam se k vama.’ Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu jer Otac je veći od mene. Kazao sam vam to sada, prije negoli se dogodi, da vjerujete kad se dogodi.«
Riječ Gospodnja.

 

 

 

SPASOVO ILI UZAŠAŠĆE

 

Ulazna pjesma
Galilejci, što stojite i gledate u nebo?
Ovaj Isus kao što ste ga vidjeli da odlazi u nebo,
isto će tako doći, aleluja. (Dj 1, 11)

 
Zborna molitva
Svemogući Bože, obdari nas svetom radošću i zahvalom:
Kristovo uzašašće i naše je uzdignuće, jer smo u nadi
svi pozvani u slavu, kamo je pred nama ušao Krist, naša Glava.
Koji s tobom.

 
Darovna molitva
Prinosimo ti, Gospodine, ovu žrtvu o časnom uzašašću tvoga Sina.
Podaj, molimo te, da se po ovoj svetoj razmjeni darova i mi vinemo
put nebesa. Po Kristu.

 
Pričesna pjesma
Evo, ja sam s vama u sve dane
do svršetka svijeta, aleluja! (Mt 28, 20)

 
Popričesna molitva
Svemogući vječni Bože, ti nam već ovdje na zemlji
daješ udjela u nebeskom slavlju. Upravi, molimo te,
kršćanska srca k nebu, gdje Krist kao prvi čovjek sjedi tebi s desna.
Koji živi.

 
Prvo čitanje Dj 1, 1-11

Početak Djela apostolskih
Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome. Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem. I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju obećanje Očevo »koje čuste od mene: Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim«. Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.« Kada to reče, bî uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.«
Riječ Gospodnja.

 
Otpjevni psalam Ps 47, 2-3.6-9
Pripjev: Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje!

 
Narodi svi, plješćite rukama,
kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Gospodin je to – svevišnji, strašan,
kralj velik nad zemljom svom.
Uzlazi Bog uz klicanje,
Gospodin uza zvuke trublje.
Pjevajte Bogu, pjevajte,
pjevajte kralju našemu, pjevajte!
Jer on je kralj nad zemljom svom,
pjevajte Bogu, pjevači vrsni!
Bog kraljuje nad narodima,
stoluje Bog na svetom prijestolju.

 

Drugo čitanje Heb 9, 24-28; 10,19-23

Čitanje Poslanice Hebrejima

Krist ne uđe u rukotvorenu svetinju, protulik one istinske, nego u samo nebo: da se sada pojavi pred licem Božjim za nas. Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe kao što veliki svećenik svake godine ulazi u svetinju s tuđom krvlju; inače bi bilo trebalo da trpi mnogo puta od postanka svijeta. No sada se pojavio, jednom na svršetku vjekova,
da grijeh dokine žrtvom svojom. I kao što je ljudima jednom umrijeti, a potom na sud, tako i Krist: jednom se prinese da grijehe mnogih ponese, a drugi će se put – bez obzira na grijeh – ukazati onima koji ga iščekuju sebi na spasenje. Imamo dakle, braćo, slobodan ulaz u svetinju po krvi Isusovoj – put nov i živ što nam ga on otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo; imamo i velikog svećenika nad kućom Božjom. Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom. Čuvajmo nepokolebljivu vjeru nade jer je vjeran onaj koji dade obećanje.
Riječ Gospodnja.

 
Pjesma prije evanđelja Mt 28, 19a.20b
Pođite i učinite mojim učenicima sve narode, govori Gospodin;
ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.

 
Evanđelje Lk 24, 46-53

Svršetak svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ovako je pisano: ’Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci. I evo, ja šaljem na vas obećanje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u silu odozgor.« Zatim ih izvede do Betanije, podiže ruke pa ih blagoslovi. I dok ih blagoslivljaše, rasta se od njih i uznesen bî na nebo. Oni mu se ničice poklone pa se s velikom radosti vrate u Jeruzalem te sve vrijeme u Hramu blagoslivljahu Boga.
Riječ Gospodnja.

 

 

 

VI. VAZMENA  MOLITVA VJERNIKA C

 

 

 

Braćo i sestre, uskrsli Gospodin svojim je učenicima obećao Očev dar – Duha Svetoga, da im on bude
trajni pratilac na putu vjere. Smjerno zamolimo nebeskoga Oca da obnovi u nama snagu Duha Svetoga.

Obnovi nas svojim Duhom, Gospodine.

 

 1. Prodahni mudrošću svoga Duha Crkvu, zajednicu tvojih vjernika, da – po vjernosti evanđelju
  i po svjedočanstvu ljubavi za sve ljude – bude znak novoga neba i nove zemlje, molimo te.
 2. Papu našega Franju i sve pastire Crkve ispuni gorljivošću za život evanđelja
  te njihovo vjerno služenje bude jasan znak da ti po svome Duhu upravljaš hod Crkve, molimo te.
 3. Čuvaj u svojoj istini sve navjestitelje tvoje riječi:
  daj da uvijek budu poučljivi tvome Duhu te životom svjedoče što riječima propovijedaju, molimo te.
 4. Sve kršćane koji teže za obnovom života Crkve, sve molitvene skupine, kršćanske zajednice i pokrete,
  prodahni svojim Duhom i njihova nastojanja usmjeri k izgradnji jedinstva tvoga naroda, molimo te.
 5. Nas, sabrane u tvoje ime, ispuni svojim mirom i učini nas
  nositeljima tvoje ljubavi prema svima koje susrećemo, molimo te.

 

Bože, ljubitelju ljudi, po snazi Duha Svetoga ti u nama čuvaš dar vjere i snagu rasta u tvojoj ljubavi.
Primi naše molitve i daj da ustrajno nastojimo oko svega za što te molimo. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

 

 

SPASOVO ILI UZAŠAŠĆE

 

Krist Gospodin svojim je uskrsnućem uzašao u slavu Očevu da bi nama pripravio mjesto u vječnosti.
S pouzdanjem zazovimo Krista Gospodina da u nama obnovi božanski život. Molimo zajedno:

Oživi nas svojim Duhom, Gospodine.

 

 1. Ti si pred očima učenika uzašao u slavu neba: daj da Crkva, zajednica tvojih vjernika,
  živeći dar vječnosti uvijek pruža svijetu ljepotu tvoga kraljevstva, molimo te.
 2. Ti si svoje učenike poslao da u svijetu budu svjedoci velikih djela tvoje ljubavi:
  obnovi u svim krštenicima dar vjere te njihov život
  bude svjedočanstvo tvoje prisutnosti među ljudima, molimo te.
 3. Ti si iz trpljenja i smrti uzdignut u novi život:
  svima koji trpe rasvijetli smisao križa koji nose, molimo te.
 4. Ti si prije uzašašća k Ocu svoje učenike učvrstio u vjeri:
  učvrsti vjeru ove svoje zajednice i usmjeri nam život putem spasenja, molimo te.
 5. Ti si svojim vjernima u nebu pripravo mjesto:
  primi u nebesko blaženstvo sve naše pokojne, molimo te.

 

Gospodine Isuse Kriste, svojim uzašašćem k Ocu postao si na nov način prisutan među nama.
Rasvijetli nam pogled vjere da tvoju blizinu možemo uvijek prepoznati i da naš život
bude put k slavi koju si nam pripravio. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

 

 

 

 

 

Prijedlozi za pjevanje prema „Živom vrelu“ 4/2013.

 

Ulazna:

555

Gospodin slavno uskrsnu
Otpjevni psalam:

109

Neka te slave narodi
Prinosna:

230

Darove prinesite
Pričesna:

273

Ja sam s vama
Završna:

559

Nek mine, Majko
ili:

561-562

Kraljice neba

 

SPASOVO ILI UZAŠAŠĆE

 

Ulazna:

525.4 ili 526.4

Galilejci, što stojite
Otpjevni psalam:

536

Uzlazi Bog
Prinosna:

231

Jedan kruh
ili:

XIV

Evo nas, Oče
Pričesna:

42.4

Evo ja sam s vama
iii: Evo ja sam s vama (ŽV4/2006)
Završna:

563

Kako krasno svršuje se

 

 

http://www.hilp.hr/zivo-vrelo/

 

Popričesna meditacija

 

6. vazmena nedjelja godine C

 

“Neka se ne uznemiruje srce vaše i neka se ne straši.” (Iv 14,1)

 

Suočenje sa svijetom upozorava na činjenicu da je protivljenje, čak i progonstvo, sastavni dio evanđeoskog života. Uvijek je Tvoja riječ takva da ne da mira. Kada Crkva ili kršćanin svojim životom više nikoga ne izaziva, ničim ne iznenađuje, postoji opasnost da se posumnja u životvornost vjere. Kao i u prvim kršćanskim stoljećima, tako i danas, kršćani su pozvani pred sudištem svojih bližnjih “dati razlog nade” koja je u njima.

 

Budući da nismo od ovoga svijeta, nije nam dostatan ni mir ovoga svijeta. A najveći nemir za kršćanina jest upravo mir ovoga svijeta.

 

Isus nam kazuje o Branitelju koji će pomoći nadići prepreke koje stoje na putu Riječi. Bitno je da kršćanina ništa ne odvoji od ljubavi Kristove: “ni nevolje, ni progonstvo, ni mač”.

 

“Neću vas ostaviti sirođad!” – Hvala ti, Isuse, za utjehu ovih riječi – “Šaljem vam Duha Branitelja!”

 

Gospodine! Treba nam Branitelj, Branitelj milosnog života, Onaj koji će dati riječ kada bude trebalo svjedočiti za Riječ.

 

Daj mi spoznati ljubav u kojoj nas ne prestaješ ljubiti i daj mi milost da Te u tome uspijem nasljedovati.

 

Priredio: Dario Miletić

 

Uzašašće godine C (Lk 24,46-53)

 

Popričesna meditacija

 

“Pođite i učnite mojim učenicima sve narode.”

 

“Ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.” (Mt 28,19a.20b)

 

Razumijevanju prethodi susret s Uskrslim. To će Crkva dobro zapamtiti. Postoje istine vjere koje se ne mogu razumijeti izvan i prije susreta s Uskrslim. Tek iz susreta učenici razumiju što se dogodilo i što piše u Pismima. Pisma su oni već čitali ali ih nisu razumijeli.

 

Učenici su svjedoci, ali još nisu spremni svjedočiti. Pamet im je otvorena ali još treba Sila odozgor.

 

Uskoro će učenici dati svijetu što su primili: svjedočansto o susretu s Uskrslim, Pisma kako im je On tumačio i Silu odozgor. Ali najprije im treba vrijeme sazrijevanja. Čekanje je važno. Vrijeme čekanja je nalik vremenu u kojem sjeme leži u zemlji. Ono što su dobili i što će drugima svjedočiti, u tom vremenu čekanja najprije treba prožeti njih same. I ovdje se potvrđuje kako nama ničeg velikog čemu nije prethodilo ozbiljno vrijeme zrenja i čekanja.

 

Prije Sile odozgor, Isus odlazi od svojih. Izvodi ih u Betaniju, mjesto koje ga je najotvorenije primilo, mjesto gdje je doživio širinu ljudskih srdaca i gdje je imao prijatelje. Njegove ruke podižu se i nad Jeruzalemom. Rastanak nije ostavio tugu nego radost u srcima učenika. Radost ih je odvela u Hram i iz njih je provrla radost blagoslivljanja Boga.

 

Gospodine! Ti si svoje učenike poslao da u svijetu budu svjedoci velikih djela Tvoje ljubavi: obnovi nam dar vjere da budemo Tvoji svjedoci.

 

Priredio: Dario Miletić

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/vi-vazmena-nedjelja-c-2013/

Translate »