Svjetlost svijeće

sve svete

Zapaliti svijeću na grobu nije samo puki simbol. Svijetlo i rastopljeni vosak svijeće je simbol Isusa Krista koji je zbog nas bio razapet na križu. Svijeća označava Kristovu nazočnost: na Oltaru, pred tabernakulom, kod čitanja Evanđelja. Svijeća nas prati kod svih Svetih sakramenata: na krštenju, Svetoj pričesti, kod vjenčanja, pa sve do samrtničke postelje. Križ i svijeća duboko su povezani i neodjeljivi na grobljima. Da nije bilo Muke, Križa i Uskrsnuća uzalud bi bili naši odlasci na groblja jer sjećati se svojih pokojnih mogli bi jednako tako i kod kuće. Pokojni bi ostajali vječno tamo gdje su pokopani, bez mogućnosti vječnog života. Zbog Križa kršćani dolaze na groblja. Zbog Križa će baštinici Kristova nauka Njegovim drugim dolaskom dobiti produhovljena tijela i uskrsnuti s njim u vječnoj slavi.

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/svjetlost-svijece/

Translate »