SVETA OBITELJ 30. XII. 2012.

PLAKAT3 SVETA OBITELJPLAKAT2 SVETA OBITELJ 2  SVETA OBITELJ 2012. GODINA C CITANJA

SVETA OBITELJ 2012. EV Lk 2,41-52

SVETA OBITELJ PJESME 2012

 

SVETA OBITELJ 30. XII. 2012.

 Ulazna pjesma
I pohitješe pastiri te pronađoše
Mariju i Josipa i Novorođenče. (Lk 2, 16)
Zborna molitva
Bože, ti nam u svetoj Obitelji daješ divan uzor obiteljskih kreposti
i uzajamne ljubavi. Daj da je nasljedujemo te postignemo
vječnu radost u tvome domu. Po Gospodinu.
Darovna molitva
Gospodine, prikazujemo ti žrtvu pomirenja i usrdno te molimo:
po zagovoru Djevice Bogorodice i svetog Josipa
učvrsti naše obitelji u svojoj ljubavi i miru.
Po Kristu.
Pričesna pjesma
Bog se na zemlji pojavio i među ljudima se udomio.
(Bar 3, 38)
Popričesna molitva
Dobri Oče, ti nas hraniš nebeskim otajstvima.
Daj da se trajno ugle­damo u svetu Obitelj
te se poslije nevolja ovoga života
njoj pridružimo u vječnoj slavi. Po Kristu.
Prvo čitanje   1Sam 1,  20-22.24-28

Čitanje Prve knjige o Samuelu
Nakon onih dana: Ana zatrudnje i, kad bî vrijeme, rodi sina koga nazva imenom Samuel, »jer sam ga«, reče, »izmolila od Gospodina«. Poslije godine dana uziđe njezin muž Elkana sa svim domom svojim da prinese Gospodinu godišnju žrtvu i da izvrši zavjet. Ali Ana ne pođe s njim jer reče svome mužu: »Neću poći dok se dijete ne odbije od prsiju, a onda ću ga odvesti da se pokaže pred Gospodinom i da ostane ondje zauvijek.« Čim je dječaka Samuela odbila od prsiju, povede ga sa sobom uzevši uz to trogodišnjeg junca, efu brašna i mijeh vina; i uvede ga u dom Gospodnji, u Šilo. A dječak je bio još vrlo mlad. Tada zaklaše junca, a majka dječakova pristupi k Eliju i reče: »Dopusti, gospodaru! Tako ti života tvoga, gospodaru, ja sam ona žena koja je stajala ovdje kraj tebe moleći se Gospodinu. Molila sam za ovo dijete, i Gospodin mi je uslišio prošnju kojom sam ga prosila. Zato i ja njega ustupam Gospodinu za sve dane njegova života: ta isprošen je od Go­spo­di­na.« I pokloniše se ondje Gospodinu.
Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam Ps 84, 2–3.5b–6.9–10
Pripjev: Blaženi koji prebivaju u Domu tvome, Gospodine

Kako su mili stanovi tvoji,
Gospodine nad vojskama!
Duša mi gine i čezne za dvorima Gospodnjim.
Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu.
Duša mi gine i čezne
za dvorima Gospodnjim.
Srce moje i moje tijelo
kliču Bogu živomu.
Blaženi koji prebivaju u domu tvome
slaveć te bez prestanka!
Blažen komu je pomoć u tebi
dok se sprema na svete putove!
Drugo čitanje 1Iv 3, 1-2.21-24
Djeca se Božja zovemo, i jesmo.
Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni: Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest. Ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, možemo zaufano k Bogu. I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago. I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed. I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.
Riječ Gospodnja.
Pjesma prije Evanđelja Dj 16, 14b
Otvori, Gospodine, srce naše
da se priklonimo riječima Sina tvoga!
Evanđelje Lk 2, 41-52

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Roditelji su Isusovi svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad mu bijaše dvanaest godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga. Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: »Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.« A on im reče: »Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?« Oni ne razumješe riječi koju im reče. I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu. A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi.
Riječ Gospodnja.

 

MOLITVA VJERNIKA SVETA OBITELJ C

 

Svemogućemu Bogu, koji nas primjerom svete nazaretske Obitelji uči da Isusa stavimo
u središte svoga osobnoga i zajedničkoga življenja, uputimo svoje iskrene molitve:

 

 1. Gospodine, svoju si Crkvu sazdao kao obitelj svih naroda:
  obnovi je u jedinstvu i u vjernosti tvojoj riječi, molimo te.
 2. Gospodine, svijet je danas ranjen razdorom, a toliki trpe nepravde i progonstvo:
  potakni snagom Duha sve odgovorne u svijetu da budu graditelji mira
  koji nam u Kristu daruješ, molimo te.
 3. Gospodine, danas te molimo za naše obitelji:
  oslobodi nas od navezanosti na svijet i pomozi nam da po snazi obiteljske molitve
  otvorimo vrata Kristu koji dolazi, molimo te.
 4. Gospodine, svima koji žive sami, bez topline obiteljskoga doma,
  ti budi snaga i oslonac u životu, a nas nadahni za djela kršćanske ljubavi, molimo te.
 5. Gospodine, našu pokojnu braću i sestre pridruži obitelji svojih svetih i izabranih, molimo te.

 

Milosrdni Bože, tvojoj dobroti povjeravamo svoj život, svoje obitelji i ovu zajednicu vjernika.
Pomozi nam da uvijek znademo Krista staviti u središte naših životnih traženja i nastojanja
te tako iz dana u dan postajemo sve jasnijom slikom nebeske Crkve. Po istom Kristu.

PRIJEDLOZI PJESAMA ZA PJEVANJE  IV.  DOŠAŠĆA C

Ulazna:

382.2

I pohitješe pastiri
ili:

422

Nebo i zemlja
Otpj. ps.: Blaženi koji prebivaju (ŽV 01-2006)
Prinosna:

403

Veselje ti navješćujem
Pričesna:

396 ili 397

Od istoka sunčanoga
ili:

829

Djetešce nam se rodilo
Završna:

422.4

Nebo i zemlja

 

http://www.hilp.hr/zivo-vrelo/

Sveta Obitelj godine C (Lk 2,41-52)

Popričesna meditacija

“Blaženi koji prebivaju u domu tvome

            slaveć te bez prestanka!” (Ps 84,9)

U današnjega čovjeka kao da se uvukao neki pesimizam i razočaranost pred poteškoćama života, pa se mladi teško odlučuju za sklapanje braka, kao odgovorne veze. Život svake ljudske obitelji ima svoje svjetlosti i tame, radosti i žalosti. No, moguće je u Bogu ljubiti do kraja, do kraja ljudskih snaga, do sedamdeset puta sedam.

Gospodine! Čovjeka si stvorio kao muško i žensko, kao biće koje ne može samo, nego je dio zajedništva. Tvoj je naum ljubavi da svatko ima oca i majku, da je ovisan o drugome, upućen na drugoga, da svatko duguje svoj život i rast drugome. Nadalje, čovjeka si stvorio na sliku Sina koji je svoj ljudski život proživio unutar jedne obitelji i zajednice.

Gospodine! Daj da otkrijemo Tvoju milost – jer onima koji Tebe ljube sve okrećeš na dobro! Ti si živio u Svetoj Obitelji, ali Ti nastavljaš živjeti u svakoj našoj obitelji, jer si u svakom srcu koje Ti otvara vrata. U Svetoj Obitelji dao si nam uzor uzajamne ljubavi. Daj da je naše obitelji nasljeduju, te i same budu – Tvoj dostojan dom!

Priredio: Dario Miletić

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/sveta-obitelj-30-xii-2012-2/

Translate »