SV. ILIJA U ŠKRLJEVITOJ I SV. ANA U STAROJ RIJECI I NA STAROM GROBLJU

21. 7.  2018. u 12 sati  sv. Ilija se slavi u Škrljevitoj

20. 7 . u 11 sati u Trnovi

Sv Ana u Staroj Rijeci 26. 7. 2018. u 11 sati.

Na Starom groblju 28. VII. 2018. subota u 11 sati.
DOBRO DOŠLI!

Javlja župnik fra Ivica Matić.

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/sv-ilija-u-skrljevitoj-i-sv-ana-u-staroj-rijeci-i-na-starom-groblju/

Translate »