SRCE ISUSOVO X. NKG C 2013. PREZENTACIJE

new SRCE ISUSOVO I MARIJINO : SV. ANTE 13. VI. Ove dvije prezntacije spremite u računalo i zatim ih otvorite. One su u formatu PPS (automatski se otvaraju)

SV. ANTE PADOVANSKI : PJESME U ZADRU 8,30 10 : 20:

X NKG C ČITANJA : X NKG C SVETA MISA

X NKG C Ev Lk 7,11-17 : X NKG C PJESME :

X NKG C EV Lk 7,11-17 2013. :

Obavijesti 9. VI. 2013. internet, PRESVETO

PLAKAT X NKG C 2013APLAKAT3 X NKG C 2013A : PLAKAT6 X NKG C 2013A :

 

Petak nakon druge nedjelje poslije Duhova

BLAGDAN PRESVETOGA SRCA ISUSOVA

Štovanje Srca Isusova temelji se na ovoj osnovnoj istini Objave: Božja ljubav prema nama zakucala je u jednom ljudskom srcu.

Kristova nas ljubav poziva i čeka naš odgovor. Taj odgovor jest zapravo naša vjera u Krista i naša ljubav prema braći koju moramo ljubiti kao što ih je on ljubio.

 

ULAZNA PJESMA: Ps 33 (32), 11. 19

Misli su srca njegova od koljena do koljena da im od smrti život spasi, da ih nahrani u danima gladi.

 

ZBORNA

Svemogući Bože: danas slavimo Srce ljubljenoga Sina tvoga i spominjemo se osobitih dobročinstava njegove ljubavi. Daj da s tog nebeskog vrela primimo obilje milosti. Po Gospo­dinu.

Ili:

Bože, u Srcu svoga Sina, koje je ranjeno našim grijesima, otvorio si nam beskrajno blago ljubavi. Daj da mu pleme­nitom zadovoljštinom uzvratimo i da mu iskazujemo pravo štovanje. Po Gospodinu.

 

ČITANJA „NEDJELJNI I BLAGDANSKI MISAL“:  A, str. 366; B, str. 493; C, str. 635.

 

1. ČITANJE Ez 34, 11-16

Čitanje Knjige proroka Izaije

 

PSALAM 23 (22)

Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.

 

Gospodin je pastir moj:

ni u čem ja ne oskudijevam;

na poljanama zelenim

on mi daje odmora.

Na vrutke me tihane vodi

i krijepi dušu moju.

 

Stazama pravim on me upravlja

radi imena svojega.

Pa da mi je i dolinom smrti proći,

zla se ne bojim, jer ti si sa mnom.

Tvoj štap i palica tvoja

utjeha su meni.

 

Trpezu preda mnom prostireš

na oči dušmanima mojim.

Uljem mi glavu mažeš,

čaša se moja prelijeva.

 

Dobrota i milost pratit će mene

sve dane života moga.

U Gospodnjem ću domu prebivati

kroz dane mnoge.

 

2. ČITANJE Rim 5, 5-11

Aleluja! Aleluja!

Uzmite jaram moj na sebe i učite se od mene,

jer sam krotka i ponizna srca! Aleluja! Ili:

Aleluja! Aleluja!

Bog nas je prvi ljubio i poslao svoga Sina

kao pomirnicu za naše grijehe. Aleluja!

Ili:

Aleluja! Aleluja!

Ja sam pastir dobri, govori Gospodin,

i poznajem svoje ovce,

i mene poznaju moje! Aleluja!

 

EVANĐELJE Lk 15, 3-7

Izgubljene ovce. — U slici pastira Isus nam pokazuje kako Bog ne ljubi samo one koji su njemu vjerni. On želi spa­senje svih ljudi, za njega nitko nije isključen i osuđen te sve čini da sve ljude privede k sebi.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

 

DAROVNA

Pogledaj, Gospodine, neizrecivu ljubav svoga Sina: da naš prinos bude tebi mio, a nama pomirba za grijehe. Po Kristu.

 

PREDSLOVLJE

Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. On, podići križ, u beskrajnoj ljubavi svojoj sama sebe za nas predade: iz probodenog rebra izli krv i vodu, vrelo otajstva Crkve da svi ljudi, privučeni Spasiteljevu otvorenom Srcu u radosti crpe iz nepresušnog izvora spasenja. I stoga, sa svetima i anđelima tvoju slavu veličamo pjevajući bez prestanka: Svet…

 

PRIČESNA PJESMA: Iv 7, 37-38

Govori Gospodin:

Ako je tko žedan, neka dođe k meni! Neka pije, koji vjeruje u mene!

Ili:

Jedan od vojnika kopljem mu probode rebra, i odmah poteče krv i voda.

 

POPRIČESNA

Tvoje otajstvo ljubavi, Bože, neka nas privuče tvome Sinu da mi, obuzeti istom ljubavlju, umijemo prepoznati njegovo lice u svojoj braći. Po Kristu.

Subota nakon druge nedjelje poslije Duhova

 

MOLITVA VJERNIKA PRESVETO SRCE ISUSOVO

Braćo i sestre, po snazi Božjega dara u Kristu svi smo djeca nepresušne Božje ljubavi.
Uputimo svoje molitve Kristu Gospodinu i zazovimo ga vapajem:

Daruj nam, Gospodine, snagu ljubavi.

 1. Za Crkvu, zajednicu vjernika:
  prodahni je svojim Duhom da uvijek pronalazi put ljubavi do svakoga čovjeka
  te svima očituje tvoju blizinu i tvoj dar spasenja, molimo te.
 2. Za pastire Crkve:
  rasvijetli ih Duhom svoje mudrosti da u ljubavi služe tvome narodu,
  kako bismo po zajedništvu vjere i ljubavi svi bili jedna obitelj, molimo te.
 3. Za sav sve koji su ranjeni nemirom svijeta:
  potakni ih svojom milošću da prihvate riječ evanđelja
  i u njoj nađu mir i sigurnost, molimo te.
 4. Za one koji trpe u osamljenosti i sve koji su ranjeni našom sebičnošću ili nesavršenom ljubavlju:
  da u tebi prepoznaju Ljubav koja uvijek oprašta i uvijek vjerna ostaje, molimo te.
 5. Za nas ovdje okupljene: novi duh i novo srce koje si u nama stvorio,
  obnovi danas u svakom od nas, molimo te.

Gospodine Isuse Kriste, ti ne prestaješ iskazivati svoje ljubavi prema svakom čovjeku.
Okrijepi nas svojom mudrošću da umijemo prihvatiti tvoj dar ljubavi i uzvratiti ti radosnim predanjem.
Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

 

BEZGREŠNO SRCE BLAŽENE DJEVICE MARIJE

 

ULAZNA PJESMA: Ps 13 (12), 6

Srce mi se raduje spasenju tvome, pjevam Gospodinu koji mi učini dobro.

 

ZBORNA

Bože, ti si u srcu blažene Djevice Marije pripravio dostojan stan Duha Svetoga: daj milostivo da njezinim zagovorom i mi zavrijedimo biti hramom tvoje slave. Po Gospodinu.

 

I: ČITANJE Iz 7, 10-14

Dat ću vam znak. – Marija je u punini ostvareni znak neiz­mjerne Božje ljubavi prema ljudskom rodu. Ona je prihva­tila svoju zadaću i poslanje da bude Majkom Sina Božjega i zajedno s njime sudjeluje u djelu spasenja.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

U one dane: Gospodin progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzem­lja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskari i neću iskušavati Gospodina.«

Tada reče Izaija: »Čujte, dome Davidov: Zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel, S nama Bog!«

 

PSALAM 45 (44)

Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni!

 

»Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni:

zaboravi svoj narod i dom oca svog! Zaželi li kralj ljepotu tvoju,

smjerno se pokloni njemu,

jer on je gospodar tvoj.«

Sva lijepa korača kći kraljeva

u haljinama zlatom vezenim. U haljini od veza šarena kralju je dovode,

pratnja su joj djevice, druge njezine.

Bezgrešno Srce BDM 163

S veseljem ih vode. i s klicanjem,

u kraljeve dvore ulaze. Umjesto otaca imat ćeš sinove,

postavit ćeš ih knezovima na svoj zemlji.

 

2. ČITANJE Rim 8, 28-30

Bog sve na dobro obraća. – Na čovjekovu ljubav i Bog od­govara svojom neizmjernom ljubavi. Marija nam je za to najbolje svjedočanstvo.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima Braćo!

 

Aleluja! Aleluja!

Blažena ti, Djevice Marijo, što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina! Aleluja!

 

EVANĐELJE Lk 2, 41-51

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

 

I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka njegova brižno čuvaše sve ove uspomene u svom srcu.

 

DAROVNA

Svrni svoj pogled, Gospodine, na molitve i prinose što ih tvoji vjernici donose o spomenu blažene Marije Bogorodice: omiljeli ti, a nama donijeli pomoć tvoga smilovanja. Po Kristu.

 

PRIČESNA PJESMA: usp. Lk 2, 19

Marija je sve događaje pohranjivala u svome srcu i razmišljala o njima.

 

POPRIČESNA

Postali smo, Gospodine, pričesnici vječnoga otkupljenja! Molimo: daj nama koji slavimo Roditeljku tvoga Sina di­čiti se puninom tvoje milosti i osjećati neprestan porast spa­senja. Po Kristu.

 

X. NKG C

 

Ulazna pjesma

Gospodin mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim? Gospodin je štit života moga: pred kime da strepim? Protivnici moji i dušmani posrću i padaju.

Ps 27,1-2

Zborna molitva

Bože, sve što je dobro od tebe dolazi. Udijeli nam dar svoga Duha da mislimo što je pravo i to u djelo provedemo. Po Gospodinu.

 

Prvo čitanje  1 Kr 17,17 24

Evo sin tvoj živi!

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

 

Zatim se tri puta pružio nad djetetom

zazivajući Gospodina: »Gospodine Bože

moj, učini da se u ovo dijete vrati duša

njegova!« Gospodin usliša molbu Ilijinu,

u dijete se vratila duša i ono oživje. Ilija ga uze, siđe iz gornje sobe u kuću i dade ga njegovoj majci i reče joj: »Evo, sin tvoj živi!« Žena mu reče: »Sada znam da si ti čovjek Božji i da je riječ Gospodnja u tvojim ustima istinita!«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam  Ps 30,2.4-6.1 i-12a.l 3b

 

Pripjev: Veličam te, Gospodine,

jer si me izbavio!

 

Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio

i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.

Gospodine, izveo si mi dušu iz podzemlja,

na rubu groba ti si me oživio.

 

Pjevajte Gospodinu, pobožnici njegovi,

zahvaljujte svetom imenu njegovu!

Jer samo za tren traje srdžba njegova,

a cio život dobrota njegova.

Večer donese suze,

a jutro klicanje.

 

Slušaj, Gospodine, i smiluj se meni;

Gospodine, budi mi na pomoć!

Okrenuo si plač moj u igranje,

Gospodine, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!

 

 

Drugo čitanje Gal 1,11-19

Bog mije otkrio Sina svoga

da ga navješćujem među narodima.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Obznanjujem vam, braćo:

evanđelje koje sam navješćivao nije od ljudi,

niti ga ja od kojeg čovjeka primih ili naučih,

nego objavom Isusa Krista.

Ta čuli ste za moje negdašnje ponašanje

u židovstvu: preko svake sam mjere progonio

i pustošio Crkvu Božju te sam u židovstvu,

prerevno odan otačkim predajama, nadmašio

mnoge vršnjake u svojem narodu.

Ali kad se Onomu koji me odvoji već od

majčine utrobe i pozva milošću svojom

svidjelo otkriti mi Sina svoga da ga

navješćujem medu poganima, odmah – ne posavjetovah se s tijelom i krvlju i ne uziđoh u Jeruzalem k onima koji bijahu apostoli prije mene, nego odoh u Arabiju

pa se opet vratih u Damask.

Onda nakon tri godine uziđoh u Jeruzalem potražiti Kefu i ostadoh kod njega petnaest dana. Od apostola ne vidjeh nikoga drugog osim Jakova, brata Gospodinova.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije evanđelja

Lk 7,16

Aleluja

Prorok velik usta među nama!

Pohodi Bog narod svoj!

 

Evanđelje Lk 7,11-17

Mladiću, kažem ti, ustani!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:

 

Sve obuze strah te slavljahu Boga govoreći: »Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj!« I proširi se taj glas 0 njemu po svoj Judeji i po svoj okolici.

Riječ Gospodnja.

 

Darovna molitva

Gospodine, usavrši naše služenje da ovaj prinos bude tebe dostojan, a nama uveća ljubav.

Po Kristu.

 

Molitva vjernika

Bogu Ocu, koji nam je u svome Sinu darovao

vječni život, uputimo svoje prošnje moleći za snagu

novoga života.

 1. Ravnaj, Gospodine, svojom Crkvom koju si utemeljio

u ljubavi; daj da uvijek naviješta novi život koji si nam

darovao i bude blizu svima koji trpe, molimo te.

2. Prodahni, Gospodine, vjerom u uskrsnuće sve kršćane da nadvladaju strah pred životnim iskušenjima i smrću, te budu radosni svjedoci evanđelja, molimo te.

3. Okrijepi, Gospodine, milošću svoga Duha nas ovdje sabrane da uzmognemo ustati iz svojih grijeha i vjerno ići za tvojim Sinom, molimo te.

4. Budi utjeha, Gospodine, svima koji tuguju za svojim pokojnicima: osnaži ih čvrstom vjerom u vječni život, molimo te.

5. Primi, Gospodine, u nebesko blaženstvo sve naše pokojne, molimo te.

Svemogući Bože, izvore zemaljskoga i nebeskoga života, usliši nam molitve i naš zemaljski hod upravi na put vječnosti.

Po Kristu, Gospodinu našemu.

 

Pričesna pjesma

Gospodine, utvrdo moja, spase moj,  izbavitelju moj, Bože, pomoći moja.

Ps 18,3

 

Popričesna molitva

Gospodine, po ljekovitim otajstvima  koje smo primili, daj da ozdravimo od svoje zloće i hodimo  putem pravednosti. Po Kristu.

 

 

Prijedlozi za pjevanje

Ulazna:

Kliči Bogu zemljo sva

Otpj. ps.: Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio!
Prinosna: Kruše života
Pričesna: Kao košuta
Završna: U slavu sveto Srca

 

 

http://www.hilp.hr/zivo-vrelo/

 

11. nedjelja kroz godinu C (Lk 7,36-50)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

            Kad to vidje farizej koji ga pozva, pomisli: “Kad bi ovaj bio prorok, znao bi tko i kakva je to žena koja ga se dotiče: da je grešnica.”

A Isus, da mu odgovori, reče: “Šimune, imam ti nešto reći.”

A on će: “Učitelju, reci!”

A on: “Neki vjerovnik imao dva dužnika. Jedan mu dugovaše pet stotina denara, drugi pedeset. Budući da nisu imali odakle vratiti, otpusti obojici. Koji će ga dakle od njih više ljubiti?”

Šimun odgovori: “Predmnijevam, onaj kojemu je više otpustio.”

Reče mu Isus: “Pravo si prosudio.”

A ženi reče: “Oprošteni su ti grijesi.”

Sustolnici počeli nato među sobom govoriti: “Tko je ovaj da i grijehe oprašta?”

A on reče ženi: “Vjera te tvoja spasila! Idi u miru!”

 

Riječ Gospodnja.

Dario Miletić

Pripremio: Fra Drago LJEVAR

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/srce-isusovo-x-nkg-c-2013-prezentacije/

Translate »