SASINA – selo malo srcu drago

Sasina

Rodno selo Sasinjana širom „rasutih“ po cijelome svijetu, od Hrvatske, Zapadne Europe, Amerike, Australije… Selo za neke neobičnoga imena a za Sasinjane selo najljepšega imena. SASINA – selo na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, nalazi se između Sanskoga Mosta i Banjaluke, pripada Banjalučkoj biskupiji. Dobila je ime po njemačkim rudarima iz Saske koji su kopali rudu u Sasini. Krase je različiti zaseoci poput Gornjeg sela, Donjeg sela…kućice „rasute“ po prekrasnim brdima, rječica Sasinka, crkva naše Male Gospe, škola koja je „vrvjela“ dječjim smijehom a danas je „nijema“… Župa Sasina ima bogatu i daleku prošlost, Sasinjani ljudi vrijedni i hrabri, izdržljivi, uvijek vjerni svojoj Maloj Gospi i svome hrvatskome narodu gdje god bili. Ponosna je Sasina na svoju Djecu, raširenih ruku uvijek ih radosno čeka a Mala Gospa ih štiti i čuva na njihovom životnom putu.

                                                                 Ivanka TOMIĆ, prof.

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/sasina-selo-malo-srcu-drago/

Translate »