SASINA IZVORNA SKUPINA U NOŠNJAMA 1988.

SASINA IZVORNA SKUPINA U NOŠNJAMA 1988.i SNIJEG 21. XI. 1989. Ovaj video sam snimio idući kući preko Bosanskog Petrovca i Sanskog Mosta. Vidi se novo obnovljena crkva u Sanskom Mostu od fra Ivana Franića. Bio je snijeg 21. XI. 1989. Brat Ante je bio u Sasini i nevjesta Ankica, Dodao sam našu izvornu skupinu Sasina u narodnim nošnjama s jedne videokazete koju sam tada dobio. Snimljeni video od 8. IX: 1988. također se nalazio na ovoj video kazeti pa sve to objavljivam kao izvorno s tonom naši pjevača. Hvala im. I sada u Sanskom Mostu postoji izvorna skupina “Biseri” koji njeguju našu nošnju i izvorno SASINSKO KOLO.

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/sasina-izvorna-skupina-u-nosnjama-1988/

Translate »