SASINA, 28. LIPNJA 2020. PETROVO MISA U 11 SATI

ŽUPSKI OGLASI ZA 13. NEDJELJU KROZ GODINU, 28. VI. 2020.
Danas je 13. nedjelja kroz godinu i zadnja u mjesecu lipnju.
Sutra su sveti Petar i Pavao, apostoli, Suzaštitnici naše župe.
U petak je sveti Toma apostol.
Ovog tjedna su prvi petak i prva subota. Prvim petcima častimo Presveto Srce Isusovo i dajemo zadovoljštinu za grijehe i uvrede koje se nanose Srcu Isusovu, a prvim subotama častimo bezgrješno Srce Marijino i molimo za svećenička i redovnička zvanja.
Sutra, na Petrovo, je ovdje pučka sveta misa u 11 sati .
Kroz tjedan su svete mise u 7,30 sati .
Iduće nedjelje je sveta misa u 11 sati .

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/sasina-28-lipnja-2020-petrovo-misa-u-11-sati/

Translate »