SASINA, 28. IV. 2017.

SASINA, 28. IV. 2017. Zahvaljujemo Ivana Pejcin za fotografije koje pokazuju proljetne radove posebno kod održavanja puteva i groblja, Groblje “Zimzelena” od ove zime ima problem sa srzšenim stablima koje treba ukloniti. Zahvaljujemo gosp. Frani Božić koji je pokosio travu oko kapelice i pojedinih grobova. Molimo Vas da u dogovoru sa župnikom zredimo ovo naše groblje, Hvala svima koji pomažete našu župu Sasina.. Više fotografija ovdje.

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/sasina-28-iv-2017/

Translate »