Sanski Most pod vodom

sana

Situacija po pitanju vodostaja riječnih vodotoka na području općine Sanski Most iz sata u sat se mijenja. Rijeka Sana odavno se izlila na području sela Trnova, gdje je preplavila putnu komunikaciju koja spaja ovo selo sa ostatkom grada, i za sada su potrebni čamci kako bi se došlo do ugroženog stanovništva. Ista situacija je i na području Hrustova. U toku je evakuacija ugroženog stanovništva, kao i materijalnih dobara.
Veoma teška situacija je u gradskim i prigradskim naseljima. Najugroženija su naselja Jezernice, Muhići, Čaplje, dijelovi Banjalučke ulice, industrijska zona Šejkovača, koji su zbog sigurnosnih razloga isključeni sa elektro mreže. I dalje je prisutna tendencija isključenja sa elektro mreže, a nadležni su uputili apel prema stanovništvu koje napušta svoje domove da isključe struju.
Dežurni broj telefona na koji se mogu dobiti sve informacije vezane za trenutnu situaciju po pitanju snabdijevanja električnom energijom je 688-666. Prema posljednjim informacijama angažovane su službe koje čamcima vrše spašavanje ugroženog stanovništva u naselju Jezernice.
Veoma je kritična situacija i u Ključkoj ulici, gdje su angažovani materijalni i ljudski resursi službe civilne zaštite, koje cijelom dužinom ulice kod plaže Kožara trenutno prave nasip, jer je rijeka Sana na granici izlijevanja. U pomoć su pritekli i stanovnici ovog kao i okolnih naselja. Za sve stanovnike Sanskog Mosta koji su zbog poplava bili primorani napustiti svoje domove, općina Sanski Most je stavila na raspolaganje gradsku sportsku dvoranu, koja se trenutno koristi kao prihvatni centar, gdje će svi ugroženi biti zbrinuti.
Na području općine Sanski Most proglašeno je stanje elementarne nepogode. Ovakva odluka donesena je na vanrednoj sjednici Općinskog štaba civilne zaštite.
– Ova odluka je donesena zbog razvoja situacije i činjenice da je rijeka Sana dostigla kritičan vodostaj, te se počela izlijevati na pojedinim dijelovima svog toka. Također, kritična situacija je i sa oborinskim vodama, te pritokama Sane zbog toga što rijeka ne može da primi vode koje se ulijevaju“, istakao je načelnik Avdagić.
Kritična je situacija u naseljima Hrustovo i Trnova koji su odsječeni od ostatka općine. U Hrustovu je rijeka Sanica ugrozila most, te su tamo upućene ekipe koje će pokušati da zaštite objekt. Kritična situacija je na svim vodotocima, s obzirom na to da su vodostaji u porastu i rijeke se izlijevaju iz korita plaveći okolno zemljište. U proteklih nekoliko sati uspješno su zatvoreni svi otvori na nasipu uz rijeku Sanu, ali u mnogim dijelovima grada probleme stvaraju podzemne i oborinske vode.
Voda iz gradskog vodovoda je ispravna za upotrebu, ali se mještanima koji se snabdijevaju sa lokalnih vodovoda preporučuje da vodu za piće prije upotrebe prokuhavaju. Zbog nastale situacije, u većini osnovnih i svim srednjim školama za danas je otkazana nastava. Vrtići su radili do 12 sati.
I banke su prestale sa radom, na šalterima, tako da se ova može podići isključivo na bankomatima ili u poslovnicama u Prijedoru. Vodena stihija, medjutim, iz minute u minutu mijenja stanje nagore. Sana se izlila u naselje Jezrenice i spojila se sa užim jezgrom grada.
Pod vodom je i supermarket Robot sa okolnim zgradaj i kućama,a poplavljena je i Ključka ulica koja je vezana diretno za glavni gradski trg kao i naselje Bare. Rijeka Sana izlila se i kd tzv. Žutog mosta i praktično odsjekla veliki dio naselja Alagića polje.

Više informacija i galeriju možete pratiti na portalu Avaz

http://www.avaz.ba/vijesti/iz-minute-u-minutu/alarmantna-situacija-u-sanskom-mostu-rijeka-sana-prodire-prema-centru-grada

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/sanski-pod-vodom/

Translate »