Samo ograda ostala

Iz ZP “Vijenac od srebra”

 

Naša crkva (1995.)

Samo ograda ostala

 

Srušili su građevinu

što krasila je sansku dolinu,

a najveća i najljepša tu je bila,

grad, gradom činila.

 

Nema visokog više tornja

što vidjela su ga i sela gornja,

zvona se zvon ne čuje,

podne ne najavljuje.

 

Samo ograda crkve uspravno stoji,

odoljela je toj velikoj eksploziji,

a gradio je moj otac

što crkve te bio je tvorac.

 

Ali, narod crkvu čini

i sja u njenoj veličini,

ostao je tu narod naš,

sa štovanjem gledam ga baš.

 

Naša crkva nije mrtva,

samo je, ljudskom ludilu, bila žrtva;

narod će izgraditi građevinu novu

i opet ukrasiti dolinu ovu!

 

 

Zdenka Tomić Mlinar

 

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/samoogradaostala/

Translate »