Rimokatolički župni ured SANSKI MOST

Rimokatolički župni ured Uznesenja Blažene Djevice Marije SANSKI MOST

Današnja župa Sanski Most osnovana je 1884., međutim, na području župe u srednjem je vijeku bilo više župa, ali su one padom pod tursku vlast nestale. Tako znamo da su postojale crkve i župe u Kljevcima, Oštroj Luci, Podbrežju, Dabru itd., a u Kamengradu uz crkvu sv. Katarine bio je  ugledan franjevački samostan. Za turskoga doba sjedište župe više je puta premještano:  Kamengrad, Stari Majdan i Sasina. Staromajdanske matice postoje od 1747. U XVII. st. tu se navode župe Kamengrad i Majdan (Stari Majdan). Godine 1672. u župi postoje  četiri crkve i župni stan. Sve su te župe nestale za Bečkoga rata (1683. – 1699.). Godine 1741. ponovno se pojavljuje župa Stari Majdan, ali u njoj nema ni jedne crkve niti župnik  ima stalan stan. Župnikova kućica postojala je u Sasini, a 1776. župnikova skromna kuća  spominje se u selu Škrljeviti. Sjedište župe početkom XIX. st. preneseno je u Sasinu, a 1884. u  Sanski Most, gdje su izgrađeni župni stan i drvena kapelica. Župna crkva građena je od 1893. do 1896. godine, a temeljito je obnavljana u razdoblju od 1980.  do 1984. Međutim, 19. kolovoza 1995. srpski ekstremisti minirali su je i do temelja srušili. Nova  župna crkva iste veličine i na istom mjestu, kojoj je kamen temeljac blagoslovljen 19. rujna  1998., za nepunu godinu dana, do Velike Gospe 1999. uređena je za bogoslužje te je toga dana  biskup Komarica obavio njezin blagoslov i otada služi svojoj svrsi. Župna kuća sagrađena je 1930., a dograđena 1973. – 1976. Zbog miniranja crkve oštećena je, ali  je djelomično sanirana 1998. U župi postoji područna crkva sv. Mihaela arkanđela u Kljevcima. Sagrađena je 1960., obnovljena  1975., a u posljednjem ratu zapaljena je te su ostali samo zidovi. Župa ima šest grobalja i sedam  kapelica: u Kijevu je kapelica sv. Ivana Krstitelja na groblju, sagrađena 1975., lakše je oštećena  tijekom rata i sanirana 1998.; u Kruharima je drvena kapelica sv. Marka na groblju, izgorjela u  šumskom požaru; u Poljaku je kapelica sv. Nikole Tavelića na groblju, sagrađena 1973. – 1975.,  neoštećena; na Gredi je kapelica na groblju, neoštećena; u Klašnici je drvena kapelica Presvetoga  Trojstva, nije oštećena; u Škrijevitoj je grobljanska kapelica (na području župe Sasina) i u Trnavi  je kapelica sv. Ilije na groblju. Župom upravljaju franjevci Bosne Srebrene, a župi Sanski Most pripadaju ova naselja: Sanski  Most, Kamengrad, Kijevo, Kljevci, Krkojevci, Kruhari, Poljak, Škrljevita i Trnova. Od važnijih hrvatskih kulturnih udruga i ustanova u župi Sanski Most od 1907. do 1915. djelovalo  je s prekidima povjerenstvo Hrvatskoga kulturnog društva Napredak. Podružnica Napretka  djelovala je u Sanskom Mostu od 1924. do 1937.

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/rimokatolicki-zupni-ured-sanski-most/

Translate »