Rimokatolički župni ured Rođenja Blažene Djevice Marije SASINA

Župa je veoma stara. Kad je 1884. sjedište župe premješteno iz Sasine u Sanski Most, Sasina je svedena na samostalnu kapelaniju sanske župe. Godine 1914. Sasina je opet postala samostalnom župom. Župa nosi naziv po saskim rudarima iz XIV. st.
Župna crkva, i to drvena, sagrađena je 1916. Tek 1940. podignuta je nova, zidana. U posljednjem ratu 28. lipnja 1993. crkvu su minirali srpski ekstremisti i srušili je do temelja, a ostao je samo teško oštećen toranj. Crkva je obnovljena i svečano blagoslovljena 3. srpnja 2010. godine.
Župna kuća sagrađena je pred Drugi svjetski rat. Nova, lijepa i prostrana župna kuća podignuta je sedamdesetih godina prošloga stoljeća. Spaljena je u posljednjem ratu, ali je obnovljena 1998. Od tada se sv. misa služila u podrumskoj prostoriji sve do obnove župne crkve.
Spomenimo i župnika-mučenika iz ove župe: sasinskoga župnika fra Miroslava Buzuka strijeljali su partizani 21. veljače 1945.
U župi Sasina kratko su, od 22. kolovoza 1975. do 22. listopada 1976., djelovale sestre Klanjateljice Krvi Kristove.
Župa ima četiri groblja: Staro groblje (misa je na Spasovo), groblje zvano Zimzelena s kapelicom sv. Marka, Škrljevita s kapelicom sv. Ilije i Tomašica s kapelicom sv. Ivana Krstitelja. Groblje Škrljevitu uz Sasinu koristi i župa Sanski Most.
Župom upravlja dijecezanski svećenik, a župi Sasina pripadaju ova naselja: Sasina, Škrljevita i Tomašica. Nakon 1995. u Škrljevitoj više nema katoličkih vjernika.
Od važnijih hrvatskih kulturnih udruga i ustanova u župi Sasina djelovalo je povjerenstvo Hrvatskoga kulturnog društva Napredak 1940. i 1942.
Odvajanjem pojedinih naselja od župe Sasina utemeljena je nova kapelanija, poslije župa Stratinska godine 1872.

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/rimokatolicki-zupni-ured-rodenja-blazene-djevice-marije-sasina/

Translate »