RASPORED SV. MISA U ŽUPI SANSKI MOST

aran

1. XI. 2013. SVI SVETI u 11 sati – Sanski Most groblje Greda Misa

2. XI. 2013. Mrtvi ili Dušni dan u 11 sati – Poljak

3. XI. 2013. u 11 sati – župna crkva Sanski Most

3. XI. 2013. u 14 sati– Kijevo

U Staru Rijeku dolazi vel. Ante Marić, ekonom i imati će Sv. mise ove dane kako je to i do sada bilo.

U druge nedjelje dolaziti će župnik fra Ivica Matić iz Sanskog Mosta mob. 00387 63 797 877

 

Fra Drago LJEVAR

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/raspored-svetih-misa-u-zupi-sanski/

Translate »