Priprema za asvaltiranje ceste od Silosa do Sasine dva km.
Hvala s.Miroslavi Ljevar za fotografije.