Okončano deminiranje u Sasini i Podvidači

U četvrtak, 10.07.2014. na području sela Sasina i Podvidača, Općina Sanski Most, završeno je deminiranje oko 150 tisuća kvadratnih metara zemljišta koje su obavili pripadnici Oružanih snaga BiH, potvrdio je predstavnik općinske službe za civilnu zaštitu, Jasmin Selman. On je istakao kako su ove aktivnosti provedene u poslednjih nekoliko mjeseci te da je tom prilikom pronađeno i uništeno sedam protivpješadijskih mina. Zahvaljujemo se svima ljudima koji su sudjelovali u ovom projektu i sponzorima koji su financijski podržali isti, a to je Njemačka vlade i Općina Sanski Most. Inače, oba pomenuta sela tokom proteklog rata nalazila su se na liniji razdvajanja suprotstavljenih vojski, te se na ovom prostoru još uvijek nalazi veliki broj minskih polja. Mještani su veoma zadovoljni time što je nakon dužeg vremenskog razdoblja nastavljen proces deminiranja u ovom selu, te ističu kako su u proteklom periodu minska polja predstavljala veliku prepreku povratku velikog broja prijeratnog stanovništva. Prema zvaničnim podacima, na području sanske općine minama je kontaminiran 31 kvadratni kilometar površine. Najugroženiji su rubni dijelovi općine, a minska polja, pored pomenute Sasine, najviše prijete mještanima sela Stara Rijeka, Stari Majdan, Trnova, Slatina i Tramošnja. Selman je istakao kako veliku opasnost predstavlja i uništavanja oznaka minskih polja od strane nesavjesnih pojedinaca, a ova pojava je veoma učestala u proteklom periodu.
RAZMINIRAVANJE

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/okoncano-deminiranje-u-sasini-podvidaci/

Translate »