MISE NA GROBLJIMA U ŽUPI SASINA ZA SVE SVETE I MRTVI DAN

MISE NA GROBLJIMA U ŽUPI SASINA
1. XI. 2018. na Sve Svete misa na Starom Groblju u 11 sati
2. XI. 2018. Dušni dan (Mrtvi dan) misa na groblju Zimzelena u 11 sati.
3. XI. 2018. misa u Škrljevitoj u 11 sati.
4. XI. 2018. MISE U SASINI u 11 sati a popodne na groblju uu Tomašici u 15 sati.

Svake nedjelje je misa u Sasini u 11 sati.

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/mise-na-grobljima-u-zupi-sasina-za-sve-svete-i-mrtvi-dan/

Translate »