Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske. Jedan od načina ostvarenja tog cilja je i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata koji su od interesa za hrvatski narod u BiH.

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni natječaj za ovu namjenu za 2013. godinu.

Iznos sredstava namijenjenih za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata koji su od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini je 20 milijuna kuna – 5 milijuna kuna vise nego prošle godine, što pokazuje koliki značaj Vlada Republike Hrvatske pridaje jačanju položaja hrvatskog naroda u BiH.

 Natječaj je otvoren do 28.lipnja 2013.godine.

Na Natječaj se mogu javiti registrirane pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i to za programe i projekte koji nadopunjuju i proširuju zadovoljavanje općih i javnih potreba Hrvata u Bosni i Hercegovini kao što su:

– izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od osnovne škole do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku

– izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja

– izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama

– infrastrukturni projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini

– potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku, koja osiguravaju pravo na informiranje
nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole i narodne knjižnice

– te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja.

Prednost u dobivanju financijske potpore imat će veći projekti koji će proizvoditi dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, kao i programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica.

 

Izvor: http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/

 

Detaljnije informacije o natječaju i potrebni obrasci mogu se preuzeti na stranici: http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/natjecaj/75/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-i-projekata-od-interesa-za-hrvatski-narod-u-bosni-i-hercegovini-za-2013-godinu

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-i-projekata-od-interesa-za-hrvatski-narod-u-bosni-i-hercegovini-za-2013-godinu/

Translate »