IV USKRSNA C 2013

IV USKRSNA C SVETA MISA : IV VAZMENA PJESME

IV USKRSNA C ČITANJA : IV USKRSNA C Ev Iv 10,27-30

IV USKRSNA C 2 Ev Iv 10,27-30 :

Dobri Pastir

 

 

 

 

 

 

 

Obavijesti 21. IV. 2013. internet

PLAKAT IV VAZMENA C : PLAKAT DOBRI PASTIR IV C

IV. VAZMENA   C  21. IV. 2013

Ulazna pjesma

Puna je zemlja dobrote Gospodnje, Gospodnjom su riječju nebesa sazdana, aleluja!

Ps 33,5-6

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože, dovedi nas u društvo nebesnika: nek stado tvojih vjernih, makar skromno, prispije onamo kamo ga predvodi hrabri Pastir. Po Gospodinu.

 

Prvo čitanje Dj 13,14.43-52

Obraćamo se, evo, poganima.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Pavao i Barnaba krenuše iz Perge i stigoše u Antiohiju pizidijsku. U dan subotni ušli su u sinagogu i sjeli. I mnogi Židovi i bogobojazne pridošlice pođoše za njima, koji su ih nagovarali ustrajati u milosti Božjoj. Iduće se subote gotovo sav grad zgrnu čuti riječ Gospodnju. Kad su Židovi ugledali mnoštvo, puni zavisti psujući suprotstavljali su se onomu što je Pavao govorio. Na to im Pavao i Barnaba smjelo rekoše: »Trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja. Ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnima života vječnoga, obraćamo se evo poganima. Jer ovako nam je zapovjedio Gospodin: ‘Postavih te za svjetlost poganima, da budeš na spasenje do na kraj zemlje.’«

Pogani koji su slušali radovali su se i slavili riječ Gospodnju te povjeravaše oni koji bijahu određeni za život vječni. Riječ se pak Gospodnja pronese po svoj onoj pokrajini. Ali Židovi potakoše ugledne bogobojazne žene i prvake gradske te zametnuše progon protiv Pavla i Barnabe pa ih izbaciše iz svoga kraja. Oni pak stresu prašinu s nogu protiv njih pa odu u Ikonij. A učenici su se ispunjali radošću i Duhom Svetim. Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam Ps 100,2.3.5

 

Pripjev: Njegov smo narod i ovce paše njegove.

 

Klici Gospodinu, sva zemljo!

Služite Gospodinu u veselju!

Pred lice mu dođite

s radosnim klicanjem!

 

Znajte da je Gospodin Bog:

on nas stvori i mi smo njegovi,

njegov smo narod i ovce paše njegove.

 

Jer dobar je Gospodin,

dovijeka je ljubav njegova,

od koljena do koljena vjernost njegova.

 

Drugo čitanje Otk 7,9.14b-17

Jaganjac će biti pastir njihov i vodit će ih na izvore voda života.

 

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh: eno velikoga mnoštva što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. I reče mi jedan od starješina: »Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj. Zato su pred prijestoljem Božjim i služe mu dan i noć u hramu njegovu, i onaj koji sjedi na prijestolju razapet će šator svoj nad njima. Neće više gladovati ni žeđati, neće ih više paliti sunce nit ikakva žega jer – Jaganjac koji je posred prijestolja bit će pastir njihov i vodit će ih na izvore voda života. I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih.«

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije evanđelja Iv 10,14

Ja sam pastir dobri, govori Gospodin, i ja poznajem ovce svoje i mene poznaju moje!

 

Evanđelje iv 10,27-30

Ja ovcama svojim dajem život vječni.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus:

»Ovce moje slušaju glas moj;

ja ih poznajem i one idu za mnom.

Ja im dajem život vječni te neće propasti

nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke.

Otac moj, koji mi ih dade, veći je od svih

i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke Očeve.

Ja i Otac jedno smo.«

Riječ Gospodnja.

 

Molitva vjernika

Braćo i sestre, nebeski nam je Otac u svome Sinu darovao dobroga pastira koji s ljubavlju brine za svoje stado. Molitvom se utecimo Ocu nebeskom da nas očuva vjernima u Kristovu stadu:

1. Prati, Gospodine, očinskom brigom svoju Crkvu da, po evanđelju koje naviješta i po svetim otajstvima koja slavi, svi u njoj mogu susresti Krista, dobroga pastira, molimo te.

2. Daruj, Gospodine, pastirima svoga svetoga naroda snagu Kristove ljubavi da se zdušno zalažu za spasenje svih te ne propadne nitko od onih koje si im povjerio, molimo te.

3. Ohrabri, Gospodine, snagom Duha Svetoga sve koje si pozvao na put svećeništva da spremno prihvate tvoje poslanje i vjerno ga žive, molimo te.

4. Zajednici koja je sabrana na ovo slavlje podaj otvorenost svojoj Riječi da nikada ne odbaci dar života koji joj po njoj nudiš, molimo te.

5. Našoj pokojnoj braći i sestrama, koji su se za života odazvali glasu svoga nebeskog Pastira i slijedili njegov put, daruj radost vječnog zajedništva s tobom, molimo te.

Nebeski Oče, po ljubavi svoga Sina ti nikad ne prestaješ skrbiti za dobro svoga stada. Ponizno te molimo, daruj nam vjernost i ustrajnost na putu kojim nas vodiš, te jednom prispijemo u nebesko zajedništvo s tobom. Po Kristu, Gospodinu našemu.

 

II MOLITVA VJERNIKA C

Braćo i sestre, Bog nam je u svome Sinu darovao dobroga pastira koji nas okuplja u Očev dom. Molitvom se utecimo nebeskomu Ocu da uščuva u nama dar vječnoga života:

  1. Obnovi, Gospodine, svoju Crkvu u vjernosti evanđelju; daj da bude uvijek poslušna tvome Duhu te bude put spasenja za sve koji te traže, molimo te.
  2. Prodahni mudrošću svoga Duha papu našega Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve da budu hrabri navjestitelji tvoje istine te radosnim služenjem očituju ljepotu Kristove ljubavi svakomu čovjeku, molimo te.
  3. Pouzdanjem u tebe ohrabri sve one koje pozivaš na put svećeništva: pomozi im prevladati svaku sumnju i strah te s radošću žive poslanje koje im povjeravaš, molimo te.
  4. Obnovi u svima nama dar vjere da spoznamo veličinu ljubavi kojom nas ljubiš i životom ju svjedočimo svakom čovjeku, molimo te.
  5. Našoj pokojnoj braći i sestrama daruj radost vječnoga zajedništva s tobom, molimo te.

Nebeski Oče, po ljubavi svoga Sina ti nikad ne prestaješ skrbiti za dobro svoga naroda. Ponizno te molimo, daruj nam ustrajnost na putu kojim nas vodiš te jednom prispijemo u nebesko zajedništvo s tobom. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

 

Darovna molitva

Udijeli nam, molimo, Gospodine, da te uvijek hvalimo ovim vazmenim otajstvima. U njima nas trajno ispravljaš: daj da nam budu izvor vječne radosti. Po Kristu.

 

Pričesna pjesma

Uskrsnu Pastir dobri koji život svoj položi za svoje ovce, aleluja.

 

Popričesna molitva

Pastiru dobri, pogledaj svoje stado otkupljeno dragocjenom krvlju tvoga Sina i vodi ga na svoje vječne pašnjake. Po Kristu.

 

 

Prijedlozi za pjevanje prema „Živom vrelu“ 4/2010.

Ulazna: 718 Puna je zemlja ili 558 Pobjedni dan (1. i 5. kitica)

Otpjevni ps.: 116 Njegov smo narod (ili ŽV 4/2007.)

Prinosna: 859 Spasitelju dobri (1. i  3. kitica)

Pričesna: 543 Uskrsnu pastir dobri

Završetak: 853 Isus usta slavni

Ili:

Ulazna:

99

Puna je zemlja
Otpjevni psalam:

116

Njegov smo narod (ŽV 04/2007 06/2008)
Prinosna:

558.1 i 5

Pobjedni dan slavimo
Pričesna:

543

Uskrsnu Pastir dobri
Završna:

XIX

Radujte se, kršćani

 

http://www.hilp.hr/zivo-vrelo/

Popričesna meditacija

4. vazmena nedjelja godine C

“…njegov smo narod i ovce paše njegove…” (Ps 100,3)

“…nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke…” (Iv 10,28)

Isus se predočuje u jednostavnoj slici dobroga pastira. Pastir je sav u službi ovaca. One prepoznaju njegov glas i otkrivaju da je vrijedno ići upravo za njim.

No, i svi smo mi pozvani jedni druge upućivati na vrata i dobru pašu – spremno za druge živjeti, služiti, sebedarno ljubiti.

U životu često lutamo i okrećemo leđa Dobrom pastiru. A Dobri pastir svoja vrata drži uvijek otvorena.

No, vrata moga srca često su zatvorena. A želio bih otvoriti vrata i biti raspoložen za povjerenje i ljubav.

Dobri pastiru! Ti si jedini koji si punina života. U Tebi i po Tebi svatko nalazi i sklonište i pašu.

Na ovaj dan Te posebno molim za Bogu posvećene osobe: neka budu pastiri i neka nasljeduju Tvoje kreposti, nega bdiju nad povjerenim im stadom i neka ga čuvaju kao Tvoje blago.

Daj im hrabrost da služe i svjedoče, i to po uzoru na Tebe: koji si sve ljude privukao k sebi – žrtvom svoga života!

    Priredio: Dario Miletić

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/iv-uskrsna-c-2013/

Translate »