IV. KORIZMENA C 2013.

IV KORIZMENA C 2013 CITANJA : IV KORIZMENA C 2013 Ev Lk 15,1-3.11-32 :

IV KORIZMENA C 2013 2 Ev Lk 15,1-3.11-32

IV KORIZMENA C 2013 RAZMISLJANJE

IV KORIZMENA C 2013 SVETA MISA

IV KORIZMENA C 2013 PRIJEDLOZI PJESAMA NA MISI

MAJKA TEREZA croteresa : O IZGUBLJENOM SINU 2013

Pecina : PSALAM 34 2013

Rasipni sin – milosrdni otac 2013 :

 

Obavijesti 10. III. 2013. internet:

iv kor2     iv kor 3

IV. NEDJELJA KORIZME (SREDOPOSNA) 10. III. 2013.

Ulazna pjesma Veseli se Jeruzaleme! Kličite zbog njega svi koji ga ljubite! Radujte se, radujte s njime, svi koji ste nad njim tugovali! Nadojite se i nasitite na dojkama utjehe njegove! (usp. Iz 66, 10-11)

Zborna molitva Bože, ti si nas sa sobom pomirio po riječi svojoj, Isusu Kristu. Pomozi nam da odanošću i živom vjerom idemo u susret skorim vazmenim blagdanima. Po Gospodinu.

Darovna molitva Gospodine, s radošću ti prinosimo ovu žrtvu, koja nam daje lijek protiv smrti. Molimo te da je s vjerom slavimo i dostojno prikažemo za spas svijeta. Po Kristu.

Pričesna pjesma Ali se ipak trebalo veseliti i radovati, jer ti ovaj brat bijaše mrtav i opet oživje, bijaše izgubljen i nađe se. Lk 15, 32)

Popričesna molitva Bože, ti prosvjetljuješ svakog čovjeka koji dolazi na ovaj svijet. Molimo te, izliječi nam sljepoću srca da spoznamo što je pravo i tebe iskreno ljubimo. Po Kristu.

Prvo čitanje Jš 5, 9a.10-12 Čitanje Knjige o Jošui U one dane: Reče Gospodin Jošui: »Danas skidoh s vas sramotu egipatsku.« Izraelci se, dakle, utaboriše u Gilgalu i ondje na Jerihonskim poljanama proslaviše Pashu četrnaestoga dana u mjesecu, uvečer. A sutradan poslije Pashe, upravo toga dana, blagovali su od uroda one zemlje: beskvasna kruha i pržena zrnja. I mana je prestala padati čim su počeli jesti plodove zemlje. Tako Izraelci nisu više imali mane, nego su se te godine hranili plodovima zemlje kanaanske. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 34, 2-7 Pripjev: Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin! Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba, njegova će mi hvala biti svagda na ustima! Nek se Gospodinom duša moja hvali, nek čuju ponizni i nek se raduju! Veličajte sa mnom Gospodina, uzvisujmo ime njegovo zajedno! Tražio sam Gospodina i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. U njega gledajte i razveselite se da se ne postide lica vaša. Eto, jadnik vapi, a Gospodin ga čuje. izbavlja ga iz svih tjeskoba.

Drugo čitanje 2Kor 5, 17-21 Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima Braćo: Je li tko u Kristu, nov je stvor. ­Staro uminu, novo, gle, nasta! A sve je od Boga ­koji nas sa sobom pomiri po Kristu i ­povjeri ­nam službu pomirenja. Jer Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio ne ubrajajući im opa­-­čina njihovih i polažući u nas riječ pomirenja. Kristovi smo dakle poslanici; Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom! Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja Lk 15, 18 Ustat ću, poći k svome ocu i reći mu: Oče, sagriješih protiv neba i pred tobom! Evanđelje Lk 15, 1-3.11-32 Čitanje svetog Evanđelja po Luki U ono vrijeme: Okupljahu se oko njega svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: »Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima.« Nato im Isus kaza ovu pri­spodobu: »Čovjek neki imao dva sina. Mlađi reče ocu: ’Oče, daj mi dio dobara koji mi pripada.’ I razdijeli im imanje. Nakon nekoliko dana ­mlađi sin pokupi sve, otputova u daleku zemlju i ­ondje potrati svoja dobra živeći razvratno. Kad sve po­troši, nasta ljuta glad u onoj zemlji te on ­poče oskudijevati. Ode i pribi se kod jednoga ­žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje. Želio se nasititi rogačima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao. Došavši k sebi, reče: ’Koliki najamnici oca ­moga imaju kruha napretek, a ja ovdje umirem od gladi! Ustat ću, poći svomu ocu i reći mu: ’Oče, sagriješih ­protiv Neba i pred tobom! Nisam ­više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika.’ Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko ­vrata i izljubi ga. A sin će mu: ’Oče! Sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više ­dostojan zvati se sinom tvojim.’ A otac reče ­slugama: ’Brzo iznesite halji­nu najljepšu i obucite ga! Stavite mu prsten na ruku i obuću na noge! Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!’ I stadoše se veseliti. A stariji mu sin bijaše u polju. Kad se na povratku približio kući, začu svirku i igru pa dozva jednoga slugu da se raspita što je to. A ovaj će mu: ’Došao tvoj brat pa otac tvoj zakla tele ugojeno što ­sina zdrava dočeka.’ A on se rasrdi i ne htjede ući. Otac tada ­iziđe i stane ga nagovarati. A on će ocu: ’Evo toliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoju zapovijed, a nikad mi ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim. A kada dođe ovaj sin tvoj koji s bludnicama proždrije tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele.’ Nato će mu otac: ’Sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje – tvoje je. No trebalo se veseliti i radovati jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se!’« Riječ Gospodnja.

MOLITVA VJERNIKA IV. KORIZMENA C

Bogu, Ocu milosrđa, koji je izvor praštanja i ljubavi, s pouzdanjem uputimo svoje molitve za njegovu Crkvu i za sav svijet.

  1. Za Crkvu, koju si pozvao da bude nositeljica tvoga mira i praštanja među svim ljudima: ukloni s njezinoga lica svaki grijeh i pomozi da svi koji te traže pronađu u njoj očinski dom i snagu tvoje ljubavi, molimo te.
  2. Za svećenike, služitelje sakramenta pomirenja: obnovi ih u svetosti života i obdari ih darom svoga Duha da svima očituju bogatstvo tvoje ljubavi i milosrđa, molimo te.
  3. Za ljude koji zbog ranjenosti grijehom ili ljudskom nepravdom okrenuše leđa svojoj braći, rodbini, prijateljima ili susjedima: daruj im snagu opraštanja i snagu traženja oproštenja, molimo te.
  4. Za ljude koji zbog razorne snage grijeha žive u beznađu i nemirnosti srca: pohodi ih svojom milošću da u sakramentu pomirenja osjete blagost tvoga praštanja te u tebi pronađu mir, molimo te.
  5. Za nas ovdje sabrane: vrati nas iz naših lutanja i oprosti nam svaki trenutak kad nismo bili spremni oprostiti drugima, molimo te.

Bože, Oče milosrđa i vrelo ljubavi, ti si po Kristovu posluhu zalutalog čovjeka vratio u svoj očinski dom. Prati nas svojim svjetlom na putu spasenja i pomozi da uvijek živimo dostojno tvoje neizmjerne ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu.

PRIJEDLOZI PJESAMA ZA PJEVANJE

Ulazna:

463

Sretnih li vas
Otpjevni psalam:

101

Kušajte i vidite (strofe: 1.-3.)
Prinosna:

230

Darove prinesite
ili:

427

Ti, Gospodine
Pričesna:

436.2

tkupljeni smo
ili:

104

Ustat ću i poći

http://www.hilp.hr/zivo-vrelo/

4. korizmena nedjelja godine C (Lk 15,1-3.11-32)

Popričesna meditacija

Redovito volimo ovu prispodobu nazivati “O izgubljenom sinu”. Međutim, ona je daleko više prispodoba o milosrdnom ocu.

I sami se možemo negdje pronaći slušajući ovu prispodobu.

Mlađi je sin sposoban za velika nedjela, ali također i za povratak, obraćenje, prihvaća i prepoznaje ljubav koju otac ima za njega. Stariji je sin pravedan, vrši sve što zakon propisuje. Međutim, on ne pozna ljubav. On misli da kod oca zarađuje određena životna prava. Odatle u njemu pobuna na rasipnu milosrdnu ljubav njegova oca.

Dakako da ova prispodoba ne želi nikoga ohrabriti na grešan život. Ono iskustvo što ga je mlađi sin imao nije bio život, nego smrt. “Ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje.”

Oče, sagriješih! Jer sam mislio da je moj život sputan dok se nalazim u Tvojoj kući, pod Tvojim okriljem. Sagriješih, jer sam misio da je pravi život negdje daleko od Tebe.

Oče, sagriješih! Jer sam Ti prigovorio da mi ni jareta nisi dao. Sagriješih jer sam se ljutio kada si oprostio mojem bratu. Sagriješih jer sam zaboravio da je Tvoje dijete ujedno i moj brat.

Oprosti meni, svom rasipnom sinu!

Oprosti meni, svom zavidnom sinu!

Nisam dostojan zvati se djetetom tvojim, ali primi me.

Jer si Ti dobar, milosrdan Otac!

Priredio: Dario Miletić

Dario mi piše:

 Hvaljen Isus i Marija! Poslušaj, ako možeš, moje kratke emisije “Riječ za tebe – Dodijavanja starog profesora” od ponedjeljka 04.03.2013. do nedjelje 10.03.2013. svakoga dana u 11,55 na Hrvatskom katoličkom radiju.                                                                            Tvoj Dario Miletić

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/iv-korizmena-c-2013-2/

Translate »