II. NEDJELJA KROZ GODINU C 2013

II NKG C 2013 CITANJA

II NKG C 2013 BENEDIKTINCI RAZMISLJANJE

II NKG C 2013 PRIJEDLOZI PJESAMA NA MISI

II. NKG C 2013 Ev Iv 2,1-12

II. NKG C 2013 SVETA MISA

II. NKG C 2013 Ev Iv 2,1-12

II. NKG2 C 2013 Ev Iv 2,1-12

PLAKAT2 II NKG C 20123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSALAM 96 2013

 

II. NEDJELJA KROZ GODINU  20. I. 2013.

Ulazna pjesma

Sva zemlja, Bože, nek ti se klanja i nek ti pjeva,
neka pjeva tvom imenu! (Ps 66, 4)

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože,
u tvojoj su ruci i svemirska prostranstva i srca ljudi:
usliši molitve svoga naroda
i udijeli mir našem vremenu.
Po Gospodinu.

Darovna molitva

Gospodine, daj da ovim otajstvima pristupamo s doličnim poštovanjem.
Kad god se slavi spomen Kristove žrtve, vrši se u nama djelo otkupljenja.
Po Kristu.

Pričesna pjesma

Mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama
i povjerovali joj! (Iv 4, 16)

Popričesna molitva

Udijeli nam, Gospodine, Duha svoje ljubavi.
Nahranio si nas jednim kruhom s neba,
daj da tvojom milošću živimo u bratskoj slozi.
Po Kristu.

Prvo čitanje Iz 62, 1-5
Radovat će se ženik nevjesti.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Sionu za ljubav neću šutjeti, Jeruzalema radi neću mirovati dok pravda njegova ne zasine ko svjetlost i spasenje njegovo ne plane ko zublja. I puci će tvoju vidjeti pravednost
i tvoju slavu svi kraljevi; prozvat će te novim imenom što će ga odrediti usta Gospodnja. U Gospodnjoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog. Neće te više zvati Ostavljenom ni zemlju tvoju Opustošenom, nego će te zvati Moja milina, a zemlju tvoju Udata jer ti si milje Gospodnje i zemlja će tvoja biti udata. Jer kao što se mladić ženi djevicom, tvoj će se graditelj tobom oženiti; i kao što se ženik raduje nevjesti, tvoj će se Bog tebi radovati.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 96, 1-3.7-8a.9-10a.c
Pripjev: Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo!

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova!

Dajte Gospodinu, narodna plemena,
dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova!

Poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove! Strepi pred njim, sva zemljo!
Nek se govori među poganima: »Gospodin kraljuje!«
– Narodima pravedno upravlja.

Drugo čitanje 1Kor 12, 4–11

Jedan te isti Duh dijeli svakome napose kako hoće.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika. A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu Napose kako hoće.
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja 2Sol 12, 14

Bog nas pozva po evanđelju na posjedovanje
slave Gospodina našega Isusa Krista.

Evanđelje Iv 2, 1-12
Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: »Vina nemaju.« Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!« Nato će njegova mati poslužiteljima: »Što god vam rekne, učinite!« A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. Tada im reče: »Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.« Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana.
Riječ Gospodnja.

MOLITVA VJERNIKA II. NEDJELJA KROZ GODINU C

 

Kristu Gospodinu,
koji nas po svojoj riječi ispunja radošću spasenja,
uputimo svoje molitve:

 1. Svoju Crkvu svakodnevno okupljaš na svadbenu gozbu
  da kuša radost spasenja: prati je svojim Duhom da raste u vjeri
  te svakom čovjeku nosi tvoj dar otkupljenja, molimo te.
 2. Za papu Benedikta, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  okrijepi ih proročkom hrabrošću i svetošću života u naviještanju tvoje istine
  i u zauzimanju za opće dobro, molimo te.
 3. Za sve kršćane:
  ujedini ih u ispovijedanju vjere i u zajedništvu
  koje svjedoči ljepotu življenja evanđelja, molimo te.
 4. Za sve supružnike:
  njihovu ljubav prodahni svojom ljubavlju
  i daj im trajno otkrivati ljepotu zajedništva s tobom, molimo te.
 5. Za nas ovdje sabrane:
  pomozi nam da nam riječ kojom nas svakodnevno hraniš
  bude snaga istinskoga zaručništva s tobom, molimo te.

Kriste Gospodine, ti si po znamenju pretvaranje vode u vino objavio učenicima svoje božanstvo
i nagovijestio čas svoje otkupiteljske žrtve na križu. Pomozi nam da snagom tvoga križa gradimo
novi svijet te u zaručničkoj nadi iščekujemo tvoj slavni dolazak. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

 

 

PRIJEDLOZI PJESAMA ZA PJEVANJE

Ulazna:

108

Kliči Bogu
Otpj. ps.:

113

Navješćujte svim narodima
Prinosna:

230

Darove prinesite
ili:

238

Dan Gospodnji
Pričesna:

241

Oče naš dobri, slavimo ti ime
ili:

186

Sva ljubavi mi, Isuse
Završna:

260

O da bude radost

 

http://www.hilp.hr/zivo-vrelo/

 

2. nedjelja kroz godinu C (Iv 2,1-12)

Popričesna meditacija

“Vina nemaju!” Marija na svoj način ubrzava Isusov čas, trenutak Mesijanskog pojavka. Njezina vjera sažima se u jednoj jedinoj rečenici koju upućuje slugama: “Što god vam rekne učinite!”

I danas postoji Kana u mnogostrukim oblicima. Kana su svi oni koji su na kraju svojih snaga, kojima je iscrpljena sva svježina života i vjere.

Ta nam je zgoda ohrabrenje. Ono što mi možemo učiniti jest da naše prazne posude ispunimo onime što imamo – možda svojim suzama – i da vjerujemo da će nam biti poklonjena punina slavlja, samo ako vjerujemo u promjenu koju će Isus učiniti.

Poput sluga u Kani moramo poslušati Marijinu riječ i po njoj djelovati: “Što god vam rekne učinite!”

Priredio: Dario Miletić

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/ii-nedjelja-kroz-godinu-c-2013/

Translate »