II. NEDJELJA KORIZME C 2013.

II KORIZMENA C 2013 CITANJA : II KORIZMENA C 2013 2 Lk 9,28b-36

 II KORIZMENA C 2013 Lk 9,28b-36 : II KORIZMENA C 2013 RAZNISLJANJA

 II KORIZMENA C 2013 SVETA MISA : II KORIZMENA C 2013 PRIJEDLOZI PJESAMA NA MISI

 GOSPODIN MI JE SVJETLOST I SPASENJE 2013 : PSALAM 27 2013 :

PLAKAT II. KORIZMENA C 2013. 3A PLAKAT2 II. KORIZMENA C 2013.

II. NEDJELJA KORIZME (PAČISTA) 24. II. 2013.

Ulazna pjesma
Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka.
Koji se u tebe uzdaju postidjet se neće.
Izbavi, Bože, Izraela iz svih tjeskoba njegovih! (Ps 25, 6.3.22)

Zborna molitva
Bože, ti nam zapovijedaš da slušamo tvoga ljubljenoga Sina.
Krijepi nas svojom riječi i čisti nam pogled duha,
da se radujemo s gledanja tvoje slave.
Po Gospodinu.

Darovna molitva
Molimo te, Gospodine, da ova žrtva izbriše naše krivice
te nam dušu i tijelo posveti za slavlje vazmenih blagdana.
Po Kristu.

Pričesna pjesma
Ovo je Sin moj, Ljubljeni!
U njemu mi sva milina. (Mt 17, 5)

Popričesna molitva
Gospodine, primili smo otajstva proslave tvoga Sina.
Primi našu hvalu što nam već na zemlji daješ dijela s nebesnicima.
Po Kristu.

Prvo čitanje Post 15, 5-12.17-18
Bog sklapa savez s vjernim Abrahamom.

Čitanje Knjige Postanka
U one dane: Bog izvede Abrama i reče: »Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojiti.« A onda doda: »Toliko će biti tvoje potomstvo.« Povjerova Abram Gospodinu i uračuna mu se u pravednost. I reče mu Gospodin: »Ja sam Gospodin koji sam te izveo iz Ura Kaldejskoga da ti predam ovu zemlju u posjed.« Abram upita: »Gospodine moj, po čemu ću razaznati da ću je zaposjesti?« Odgovori mu: »Prinesi mi junicu od tri godine, kozu od tri godine, ovna od tri godine, jednu grlicu i jednoga golubića.« Sve mu to Abram donese i ra­siječe na pole i metnu sve pole jednu prema drugoj; pticâ nije rasijecao. Ptice grabežljivice obarale se na leševe, ali ih je Abram rastjerivao. Kad je sunce bilo pri zalazu, pade Abram u dubok san i obuze ga jeza, mrak velik. Kad je sunce zašlo i pao gust mrak, pojavi se zadimljen žeravnjak i goruća zublja te prođu između onih dijelova. Toga je dana Gospodin sklopio savez s Abramom rekavši: »Potomstvu tvome dajem zemlju ovu od Rijeke egipatske do Velike rijeke, rijeke Eufrata.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 27, 1.7-9.13-14
Pripjev: Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?
Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja,
milostiv mi budi, usliši me!
Moje mi srce govori:
»Traži lice njegovo!«
Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim.
Ne skrivaj lica svoga od mene!
Ne odbij u gnjevu slugu svoga!
Ti, pomoći moja, nemoj me odbaciti!
Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek bude srce tvoje:
u Gospodina se uzdaj!

Drugo čitanje Fil 3, 17-4, 1
Krist će nas suobličiti tijelu svomu slavnomu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima
Braćo: Nasljedovatelji moji budite i promatrajte one koji žive po uzoru koji imate u nama. Jer često sam vam govorio, a sada i plačući govorim: mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova. Svršetak im je propast, bog im je trbuh, slava u sramoti – jer misle na zemaljsko. Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista: snagom kojom ima moć sve sebi ­podložiti on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu. Stoga, braćo moja ljubljena i željkovana, radosti moja i vijenče moj, tako – čvrsto stojte u Gospodinu.
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja
Iz sjajnog oblaka začu se Očev glas:
Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!

Evanđelje Lk 9, 28b-36
Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni.

U one dane: Povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na goru da se pomoli. I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista. I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime. Bijahu to Mojsije i Ilija. Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se ­do­skora imao ispuniti u Jeruzalemu. No Petra i njegove drugove bijaše ­svladao san. Kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu i dva čovjeka koji stajahu uza nj. I dok su oni odlazili od njega, reče Petar Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji.« Nije znao što govori. Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni ih. Ušavši u oblak, oni se prestrašiše. A glas se začu iz oblaka: »Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!« I upravo kad se začu glas, osta Isus sam. Oni su šutjeli i nikomu onih dana nisu kazivali što su vidjeli.
Riječ Gospodnja.

MOLITVA VJERNIKA II. KORIZMENA C

Braćo i sestre, Krist nas je danas doveo na ovu liturgijsku goru da nas obasja Božjim svjetlom
i život nam preobrazi svojim spasenjem. Okrijepljeni njegovom blizinom uputimo nebeskome Ocu
svoje molitve:

Obasjaj nas, Gospodine, svojim svjetlom!

 1. Čuvaj svoju Crkvu da trajno bude zagledana u Kristovo lice
  te po vjernosti evanđelju donosi svim ljudima svjetlo spasenja, molimo te.
 2. Papu našega Benedikta, biskupa I. i sve pastire Crkve prodahni duhom Kristove ljubavi
  te zajednice koje su im povjerene trajno rastu u snazi vjere i u ljepoti zajedništva, molimo te.
 3. Za sve koji su shrvani bolešću, samoćom ili siromaštvom: obnovi u njima snagu i radost života,
  a kršćane nadahni na velikodušnu ljubav prema njima i prema svim potrebitima, molimo te.
 4. Za nas ovdje okupljene:
  ukloni iz našega života sve što zasjenjuje lice istinskih vjernika
  i pomozi nam trajno rasti na putu vjere, molimo te.
 5. Za preminulu braću i sestre:
  podari im radost života u tvojoj vječnosti, molimo te.

Svemogući vječni Bože, po ovoj nam svetoj službi daješ predokus vječnoga života.
Prožmi naše misli, riječi i djela svojim Duhom da, obasjani tvojim svjetlom,
preobražavamo lice ovoga svijeta i tako gradimo tvoje Kraljevstvo.
Po Kristu Gospodinu našemu.

PRIJEDLOZI PJESAMA ZA PJEVANJE

Ulazna:

426.1

Spomeni se, Gospodine
Otpjevni psalam:   Gospodin mi je (ŽV 02-2007)
Prinosna:

237

Mir svoj, o Bože
Pričesna:

201

O svjetlo duša, Isuse
ili:

246

Ovdje je sada
Završna:

463

Sretnih li vas

 http://www.hilp.hr/zivo-vrelo/

2. korizmena nedjelja godine C (Lk 9,28b-36)

Popričesna meditacija

“Moje mi srce govori “Traži lice njegovo!”

Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim.” (Ps 27,8-9)

Poput Petra, Ivana i Jakova i mi bismo voljeli reći: “Lijepo nam je ovdje biti.”

Svakodnevni život umara. Mnogo toga se ne zbiva onako kako bismo htjeli.

Oboje nam je potrebno: uzlaženje – da bismo svoj život promatrali odozgor, ali i povratak u poniznost svakodnevnice.

Gospodine Isuse Kriste!

Povedi i nas na vrlo visoku goru, dalje od niskih briga, da nas ohrabri Tvoje lice. Obasjaj nas svjetlom svoga lica, jer mnogo je tame u nama i oko nas, treba nam novo prosvjetljenje, nova snaga, nova bjelina da bismo mogli više Tebi živjeti. Pa da, ohrabreni i obasjani svjetlom Tvoga lica, u Tvoje ime preobražavamo lice ovoga svijeta!

                                                                     Priredio: Dario Miletić

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/ii-nedjelja-korizme-c-2013/

Translate »