DUHOVI C 2013.

DUHOVI: DOĐI DUŠE SVETI : DUHOVI C RAZMISLJANJE

DUHOVI C SV. MISA : DUHOVI C 2 Ev Iv 14,15-16.23b-26 :

DUHOVI C PJESME PRIJEDLOZI : OČEVO OBEĆANJE :

Himan Duhu Svetom : DUHOVI C ČITANJA : DUHOVI C Ev Iv 14,15-16.23b-26

PLAKAT2 DUHOVI GODINA C 2013   PLAKAT  DUHOVI C  PLAKAT2  DUHOVI C 

Priredio: Fra Drago LJEVAR

Obavijesti 19. V. 2013. internet :

PLAKAT DUHOVI C 2013 : PLAKAT2 DUHOVI C 2013 :

PLAKAT3 DUHOVI GODINA C 2013

DUHOVI   C  19. V. 2013

Ulazna pjesma

Ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji prebiva u nama, aleluja.

Rim 5,5; 10,11

Zborna molitva

Bože, ti otajstvom današnje svetkovine posvećuješ u svakom plemenu i narodu cijelu Crkvu. Izlij na sav svijet darove svoga Duha: što si svojom dobrotom učinio na počecima Crkve to i danas izvrši u srcu svojih vjernika. Po Gospodinu.

Prvo čitanje Dj 2,1-11

Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti.

Čitanje Djela apostolskih Kad je došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 104,1ab.24ac.29bc-31.34

Pripjev: Pošalji Duha svojega, Gospodine,

i obnovi lice zemlje!

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!

Gospodine, Bože moj, silno si velik!

Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!

Puna je zemlja stvorenja tvojih.

Ako dah im oduzmeš, ugibaju

i opet se u prah vraćaju.

Pošalješ li dah svoj, opet nastaju

i tako obnavljaš lice zemlje.

Neka dovijeka traje slava Gospodnja:

nek se raduje Gospodin u djelima svojim!

Bilo mu milo pjevanje moje!

Ja ću se radovati u Gospodinu.

Drugo čitanje Rim 8,8-17

Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo:

Oni koji su u tijelu ne mogu se Bogu svidjeti. A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov. I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo! Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete. Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: »Abba! Oče!« Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo. Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije evanđelja

 Dođi Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika; i oganj svoje ljubavi u njima užezi!

Evanđelje iv 14,15-16.23b-26

Duh Sveti poučavat će vas o svemu.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.

I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga

Branitelja da bude s vama zauvijek.

Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ

pa će i Otac moj ljubiti njega

i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.

Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva.

A riječ koju slušate nije moja,

nego Oca koji me posla.

To sam vam govorio dok sam boravio

s vama. Branitelj – Duh Sveti,

koga će Otac poslati u moje ime,

poučavat će vas o svemu i dozivati vam

u pamet sve što vam ja rekoh.«

Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

U snazi Duha Svetoga, kojim smo rođeni za novi život, molitvom se obratimo nebeskome Ocu, izvoru istinske novosti. Molimo zajedno: Obnovi, Gospodine, lice zemlje.

1. Za Crkvu Kristovu: njezin hod kroz ovaj svijet rasvjetljuj svjetlom svoga Duha da može ustrajno naviještati evanđelje spasenja

i ljubiti svakoga čovjeka, molimo te.

2. Za papu našega Benedikta i sve pastire Crkve: prodahni ih mudrošću svoga Duhom

da budu nositelji istine i hrabri predvodnici tvoga naroda, molimo te.

3. Za sve koji u Krista vjeruju: snagom Duha Svetoga, Branitelja, učvrsti njihovu vjeru i daj im smjelost svjedočenja evanđelja, molimo te.

4. Za braću i sestre koji pristupiše svetom sakramentu potvrde: da ih dar Duha Svetoga tješnje združi s tobom i nadahne

za svjedočanski život vjere, molimo te.

5. Za ovu zajednicu u molitvi sabranu: obnovi nas svojom milošću da bismo svakodnevno postajali sve dostojnijim hramom tvoga Duha, molimo te.

Svemogući Bože, po silasku Duha Svetoga ti si htio biti trajno nazočan u svojim vjernicima. Obnovi danas u nama dar Duha koji si nam dao i pomozi nam trajno rasti u toj novosti života. Po Kristu Gospodinu našemu.

Darovna molitva

Ispuni, Gospodine, obećanje svoga Sina: nek nas Duh Sveti uvede u otajstvo ove žrtve i otvori nam svu istinu. Po Kristu.

Pričesna pjesma

Svi se napuniše Duha Svetoga, razglašavajući veličanstvena djela Božja, aleluja.

Dj 2,4.11

Popričesna molitva

Bože, ti svojoj Crkvi dijeliš dare nebeske; čuvaj u nama milost koju si dao, da dar Duha Svetoga vazda u nama djeluje a duhovna hrana unaprijedi djelo vječnog otkupljenja. Po Kristu.

Prijedlozi za pjevanje prema „Živom vrelu“ 5/2010.

Ulazna: 525.5 Ljubav je Božja razlivena

Ili 526 Duh Gospodnji ispunja svemir

Otpjevni ps.: 537 Pošalji Duha svojega

ili: Gospodin kraljuje (ZV 5/2007.)

Posljednica: 540-541 Dođi Duše Presveti

Prinosna: 234 Kad navrši se

Pričesna: 542 Svi se napuniše

Završna:    565 Milost Duha Svetoga

 

http://www.hilp.hr/zivo-vrelo/

Duhovi godine C

Popričesna meditacija

U Rijeci, na blagdan Duhova, blaženi Ivan Pavao II je citirao Ezekijela: “Od sva četiri vjetra dođi, Duše, i dahni u ova trupla da ožive!” (Ez 37,9)

Duhovi – rođendan Crkve! Nije rođena zalaganjem ljudi; Crkva je dar Uskrsloga Krista. Apostoli osjećaju silnu povezanost. “Bez Božanstva Tvojega čovjek je bez ičega!”

Nekoć je u jeruzalemskom hramu Isus uskliknuo: “Ako je tko žedan neka dođe k meni i neka pije: i iz njegove će utrobe poteći potoci žive vode!” (Iv 7,37-38) Čovjek – stvoren na sliku Božju, Bogu sličan – prožet Duhom može radosno služiti, ustrajati u požrtvovnosti, iskreno praštati, strpljivo prihvaćati brige svijeta. Čovjek i čovječanstvo potrebiti su Duha.

Upravo kao što pjesma kaže:

“Rijeke žive vode potecite,

neka Duh se razlije,

svakom žednom srcu donesite

Božju ljubav zauvijek!

Ti zapuši sa sve četiri strane svijeta,

neka suhe kosti ožive,

cijela zemlja nek zbog Tebe bude sveta,

Tvoja vatra nek zapali sve!”

Popričesna meditacija

Duhovi – Pedesetnica godine C

 “Kao što Otac posla mene i ja šaljem vas. Primite Duha Svetoga!”

 Gospodine, Ti si vjeran svojim obećanjima, stoga Te molim: Pohodi me Svetim Duhom da me zahvati i prožme. Osjećam se staro i umorno, kao voda stajačica, bez živosti i pokreta. Pošalji Duha svojega da me uzburka – želim obnovu duhovskih darova!

“Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!” I moje lice i moj život – da budem Tvoj učenik u potpunosti.

Jednom si u jeruzalemskom hramu kazao: “Ako je tko žedan neka dođe k meni i neka pije: i iz njegove će utrobe poteći potoci žive vode!” (Iv 7,37-38). Kao čovjek žedan Duha i stvoren na sliku Božju, Bogu sličan – radosno želim služiti, radosno žrtvovati, iskreno praštati, strpljivo prihvaćati teret svijeta.

Stoga danas:

“Rijeke žive vode potecite,

 neka Duh se razlije,

 svakom žednom srcu donesite

Božju ljubav zauvijek.”

Stoga danas:

“Ti zapuši sa sve četiri strane svijeta,

 neka suhe kosti ožive,

 cijela zemlja nek zbog Tebe bude sveta,

 Tvoja vatra nek zapali sve.”

 

                                                               Priredio: Dario MILETIĆ

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/duhovi-c-2013/

Translate »