DUHOVI A 2014.

PLAKAT2 DUHOVI GOINA A

Tvoj dar Duha, sišao je, Gospodine, na zemlju u snazi silnoga vjetra.

Silan vjetar razbija okove, rastvara vrata onima što se u tami skrivaju, raznosi sve nestalno i sve plitko zasijano, razgoni oblake tame i otvara put Suncu što grije zemlju. Toliko bismo puta htjeli silazak Duha ali bez snage vjetra i bez siline ognja jer se bojimo biti ogoljeni i oslobođeni od svega što smatramo svojim.

Rado bismo te osjetili u laganom povjetarcu koji oplahuje naš život ne mijenjajući ga.

Nek nas vihor tvoga Duha, Gospodine, razodjene od svega nestalnog i oganj njegov nek sažeže sav teret koji nas k zemlji prigiba.

Tek kad smo oslobođeni i razgoljeni, snaga Duha dodiruje našu nutrinu i preobražava je – na život novi.

„Živo vrelo“

DUHOVI A CITANJA

DUHOVI A Ev Iv 20,19-23

DUHOVI A PJESME NA MISI

Obavijesti 12. VI. 2011. internet

DUHOVI A PJESME NA

Obavijesti 8. VI. 2014. internet DUHOVI A 2014.

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/duhovi-2014/

Translate »