Devetnica Svetom Josipu

sveti josip

Početna molitva

Sveti Josipe, Poočime našeg Gospodina Isusa Krista!
Ja siromašni grešnik položžio sam veliko povjerenje u tvoj moćni zagovor i znam da ti neće biti uskraćena od Isusa nijedna molba. Budući da sad imam posebnu potrebu, odlučio sam se da te kroz devet dana ustrajno zazivam, da po tvom zagovoru nađem uslišanje kod Boga.
Na Njegovu veću slavu i za spas svoje duše započinjem sad devetodnevnu molitvu.

 

 

 

 

Prvi dan

Sa skrušenim srcem dolazim ti, sveti Josipe, dobrostivi Poočime Isusa Krista.
Pouzdano ti se obraćam za tvoj zagovor kod Boga da se ispune moje zamolbe, ukoliko se ne protive Božžjoj volji.
Sveti Josipe, moje je povjerenje tako veliko da smatram kako Bog ne možže odbiti moje žželje kad mu ih ti preneseš.
Budući da ti je Vječni Otac iskazao takvu čast da je tebi ispred svih drugih pravednika povjerio svog jedinorođenog Sina i Negovu prečistu Majku, ti si visoko umilostivljen .
Sin te Božžji časti, dok te je izabrao za svog hranitelja i bio ti je na zemlji poslušan.
Zato ti sad na nebu neće uskratiti nijednu molbu.
Duh Sveti te je konačno odredio za zaštitnika svoje Neoskvrnjene Zaručnice.
Tako ti ni On neće nijednu milost uskratiti.
Stoga mogu naći povjerenje, uslišanje na prijestolju trojstvenoga Boga kad te zazovem.
Sveti Josipe, moli za me i ne dopusti da odem od tebe bez utjehe.
Amen.

Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu…

Moli za nas, sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Litanije svetom Josipu…

Drugi dan

Dragi sveti Josipe!
Tebe častim pun djetinjeg povjerenja, tebe koji se sve svoje misli i brige upravio da prehraniš i zaštitiš Isusa i Mariju te na „najbolji“ način upravljaš kućom.
Nisi se plašio nikakva posla ni truda i svoju si snagu zalagao dan i noć za Isusa i Mariju.
Zato te molim, sveti Josipe, prikloni mi svoje očinsko srce i pomozi mi u mojim žželjama.
Usliši moj vapaj i daj da postanem dionikom tvoga zagovora, ukoliko se u tom
ispunja Božžja volja, kojoj se ja bezuvjetno podlažžem. Amen.

Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu…

Moli za nas, sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Litanije svetom Josipu…

Treći dan

Pozdravljam te sveti Josipe!
Štujem te iz svega srca.
Tebe je Marija, Majka Božžja, nazvala Poočimom svoga božžanskog Sina i ljubila kao svog djevičanskog supruga.
Spomeni se velike milosti, što si tako povjerljivo mogao žživjeti zajedno s Isusom i Marijom.
Kako si rado ispunjavao svoje dužžnosti, kakvom li je nebeskom utjehom bilo preplavljeno tvoje srce.
Sigurno ti je bila dražža skromna kuća s njezinom radionicom u blizini Isusa i Marije nego veličanstvena palača na zemlji.
Kako si brižžno pohitao u nepoznato i pobjegao u Egipat da svoju obitelj zaštitiš pred Herodom.
Kako je bila velika tvoja strpljivost u žžalosti, strahu i nevolji!
Sveti Josipe, zbog svih boli i radosti molim te da mi ishodiš od svog
božžanskog Posinka da ispuni moje srce radošću i usliša moje molbe.
Ali posebno te molim, dođi mi u pomoć s Isusom i Marijom, u posljednjoj nevolji, u smrtni čas i daj da moje posljednje riječi budu: Isus, Marija, Josip!
Amen.

Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu…

Moli za nas, sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Litanije svetom Josipu…

Četvrti dan

Sveti Josipe, Zaručniče preblažžene Djevice Marije, podsjećam te na sedam radosti kojima je bilo ispunjeno tvoje srce: kad ti se anđeo Gospodnji ukazao i navijestio ti da je tvoja Zaručnica začela po Duhu Svetom i da će roditi Spasitelja svijeta; kad si ti u Svetoj noći po prvi put zagrlio dijete Isusa; kad si vidio kako su se tri mudraca tom djetetu poklonili i prinijeli mu za žžrtvu zlato, tamjan i smirnu; kad ti se u Egiptu ukazao anđeo Gospodnji i zapovijedio ti da se sa svojom obitelji vratiš natrag u svoju domovinu; kad si u Jeruzalemu pronašao u hramu izgubljeno dijete puno milosti i mudrosti; konačno kad ti je u Nazaretu dječak Isus bio poslušan i u razgovoru ti razveseljavao srce.
Zbog tih sedam velikih radosti molim te ishodi i meni radost da jednom zauvijek i vječno gledam Boga.
Amen.

Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu…

Moli za nas, sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Litanije svetom Josipu…

Peti dan

Sveti Josipe, časni hranitelju našega Gospodina Isusa Krista, spomeni se sedam velikih žžalosti, koje je osjetilo tvoje srce: kad si pomislio da moraš otpustiti Mariju, svoju ljubljenu zaručnicu; kad si u Betlehemu s Marijom pronašao prenoćište u bijednoj staji; kad si ugledao kako božžansko Dijete trpi najveće siromaštvo, a ti mu nisi mogao poslužžiti prema njegovu dostojanstvu; kad je starac Šimun prorekao da će to Dijete i njegova Majka mnogo pretrpjeti; kad ti se anđeo Gospodnji ukazao i zapovijedio ti da s Djetetom i njegovom Majkom bježžiš u stranu zemlju; kad si u Egiptu morao godinama u oskudici žživjeti sa svojom obitelji; kad si izgubljenog Dječaka pun straha tri dana tražžio, dok ga nisi konačno našao.
Zbog tih svojih gorkih žžalosti molim te da budeš moj zaštitnik kod Boga i da mi u mojim patnjama ishodiš u svako vrijeme predanje u svetu Božžju volju.
Amen.

Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu…

Moli za nas, sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Litanije svetom Josipu…

Šesti dan

Svesrdno te pozdravljam, sveti Josipe i zahvaljujem Bogu što te je izabrao za Poočima svoga Sina i za zaručnika preblažžene Djevice.
Sveti Josipe, u pomisli na naizrecivu ljubav i radost koje si osjetio u krugu Isusa i Marije i na sve žžalosti koje si nosio u zajedništvu sa svojom svetom obitelji molim milost da se ni u žžalostima ni u radostima ne odijelim od Božžje ljubavi, koja je prisutna u Kristu, našem Gospodinu.
Amen.

Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu…

Moli za nas, sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Litanije svetom Josipu…

Sedmi dan

Pozdravljam te, hvalevrijedni sveti Josipe, čuvaru najvećeg blaga na nebu i na zemlji, hranitelju onoga koji hrani sva stvorenja.
Koga su mnogi praoci i kraljevi žželjeli vidjeti i čuti, a ipak nisu ni vidjeli ni čuli, koga si ti na svojim rukama nosio, njegovao i štitio.
Zbog te jedinstvene časti za koju te je Bog odvijeka izabrao, ishodi mi kod Božžanskog Posinka, našega Gospodina i Suca Isusa Krista, oproštenje mojih grijeha, milost i smilovanje.
Amen.

Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu…

Moli za nas, sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Litanije svetom Josipu…


Osmi dan

Sveti Josipe, ponosu patrijarha, blistavi potomče doma Davidova, pozdravljam te sa svima svetima na nebu.
Svojim zagovorom uspijevao si mnogo kod utjelovljenog Božžjeg Sina već na zemlji, na nebu možžeš još više.
Jer onaj, koji ti je na ovom svijetu bio poslušan, ništa ti ne odbija u svom kraljevstvu, nego ti ispunjava sve tvoje molbe i pružža svoju milost onima za koje ju ti izmoliš.
Prikloni mi zato svoje dobrostive oči, ljubazni oče, kad se u svojim žželjama pouzdano obratim tebi i opskrbi me pobožžnim žživotom i blažženom smrću.
Amen.

Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu…

Moli za nas, sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Litanije svetom Josipu…

Deveti dan

Dragi sveti Josipe, tebi sam se utekao, u tebe se pouzdao.
Uvjeren sam da ćeš Bogu preporučiti moju žželju.
Po tvojoj ljubavi , koja te je u radosti i žžalosti vezala s Isusom i Marijom, utječem se tebi za zagovor.
O dragi, blagi, dobrostivi sveti Josipe, pohiti mi u pomoć u mojoj nevolji i dopusti mi da ti se izručim tijelom i dušom.
ŽŽelim žživjeti kao ti, posve predan u volju Božžju, smjeran, ponizan kao vjerna sluga u skrovitosti.
Tako se nadam da ću jednom s tobom postati dionikom i neke nebeske slave, da s Marijom zauvijek hvalim i slavim trojstvenoga Boga.
Amen.

Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu…

Moli za nas, sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Litanije svetom Josipu…

Završna molitva

Gospodine Isuse Kriste, ti si naše spasenje, naš žživot i naše uskrsnuće!
Zato te molim, ne prepusti me strahu i zdvajanju, nego zbog boli i bezbrojnih zasluga svoje Majke Marije i svog vjernog poočima Josipa pomozi svom sluzi kojega si otkupio svojom dragocjenom krvlju.
Amen.

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/devetnica-sv-josipu/

Translate »