Cvjetnica C 2013

CVJETNICA C 2013 CITANJA : CVJETNICA C 2013 SVETA MISA : CVJETNICA C 2013 PJESME:

: :  : 

Obavijesti 24. III. 2013. internet


Nedjelja Muke Gospodnje. Cvjetnica C

Ulazna pjesma
Hosana Davidovu sinu: Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. 
Izraelov Kralju: Hosana u visini!
Mt21,9
Zborna molitva

Prvo
čitanje (Iz 50,4-7)
Lica svojeg ne zaklonih od pogrda, 
ali znam da se neću postidjeti.
Čitanje knjige proroka Izaije
Gospodin Bog dade mi jezik vješt da znam riječju krijepiti umorne. 
Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao učenici 
Gospodin Bog uho mi otvori: ja se ne protivih niti uzmicah.
Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu 
čupahu, i lica svojeg ne zaklonih od pogrda ni od pljuvanja. 
Gospodin Bog mi pomaže, zato se neću smesti. Zato učinih svoj obraz ko kremeni znam da se neću postidjeti. Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam (Ps 22,8-9.17 20.23-24)
Pripjev: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?
Svi koji me vide, podruguju se meni, razvlače usne, mašu glavom: »Uzdao se u Gospodina, neka ga sad izbavi, neka ga spasi ako mu omilje!

« Opkolio me čopor pasa,
rulje me zločinačke okružile.
Probodoše mi ruke i noge,
sve kosti svoje prebrojiti mogu.
Razdijeliše među se haljine moje 
i za odjeću moju baciše kocku.
Ali ti, Gospodine, daleko mi ne budi;
snago moja, pohiti mi u pomoć!
A sada, braći ću svojoj navješćivati ime tvoje, 
hvalit ću te usred zbora.
»Koji se bojite
Gospodina, hvalite njega!
Svi od roda
Jakovljeva, slavite njega!
Svi potomci
Izraelovi, njega se bojte!«
Drugo
čitanje   (Fil 2,6-11)
Ponizi sam sebe... zato Bog njega preuzvisi.
Čitanje Poslanice

Pjesma prije evanđelja (Fii 2,8-9)
Krist postade
poslušan do smrti, smrti na križu.
Zato ga Bog
preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom.
Evanđelje
(Lk 22,14-23,56)
Muka Gospodina
našega Isusa Krista
po Luki.
Molitva vjernika

3. Oče, tvoj je Sin
 radi našega spasenja
 ostao poslušan tvojoj volji

 sve do smrti na križu:

4. Oče, tvoj je Sin
 s ljubavlju oprostio svima koji su ga na smrt osudili:
 oprosti nam naše krivnje i daruj nam snagu opraštanja
 svima zbog kojih trpimo, molimo te.

Oče nebeski,
tvoj se Sin radi našega spasenja
predao u smrt i nas učinio dostojnima
tvoga smilovanja.
Primi naše molitve
i pomozi nam životom nasljedovati predanje tvoga Sina.
Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
Darovna molitva

Pričesna pjesma
Oče moj, ako me
ne može mimoići ova čaša da je ne pijem, neka bude volja tvoja.
Mt 26,42
Popričesna molitva
PRIJEDLOZI
PJESAMA ZA PJEVANJE

Prijedlozi za 
pjevanje                                                                                                        
Početak obreda
468 Hosana Davidovu Sinu
U ophodu 469
Židovska su djeca
470- 471 Himan
Kristu Kralju
Ulazna 473 Dan
nam svečani osvanu
Ili 472 Kad je
ono Gospodin
Otpjevni ps.:
474 Bože moj
Pjesma prije
Ev.: 475 Krist postade poslušan
Prinosna 207
Prigni se svako koljeno
Pričesna 850
Klanjam ti se smjerno
Završeteak 463
Sretnih li vas
http://www.hilp.hr/zivo-vrelo/

Popričesna meditacija

Cvjetnica godine C
“Opkolio me čopor pasa...
...sve kosti svoje prebrojiti mogu.” (Ps 22)
Današnja je nedjelja
najprije spomen Isusova svečanog ulaska u Jeruzalem.

Priredio: Dario Miletić

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/cvjetnica-c-2013/

Translate »