18. srpnja 2021.

ŽUPSKI OGLASI ZA 16. NEDJELJU KROZ GODINU Danas je 16. nedjelja kroz godinu. U utorak je sv. Ilija Prorok i Zaštitnik Bosne i Hercegovine.

U četvrtak je sveta Marija Magdalena, apostolka apostola.

U petak je sveta Brigita, redovnica i suzaštitnica Europe. Iduća nedjelja je 17. kroz godinu i zadnja u mjesecu srpnju. Svete mise kroz tjedan su u 7,30 sati. U subotu je sveta misa u Škrljevitoj na groblju u 12 sati. To je sveta misa u čast svetog Ilije Proroka, kojega u ovoj župi posebno štuju vjernici sela Škrljevite.

U iduću nedjelju je sveta misa u 11 sati.

Ova sveta misa prikazana je za pok. Luciju Božić. Misu dala služiti kćer Ana.

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/18-srpnja-2021/

Translate »