V. VAZMENA NEDJELJA C 2013.

new

V VAZMENA C PJESME

V VAZM. C SV. MISA

V VAZMENA C ČITANJA

V VAZMENA C Ev Iv 13,31-33a.34-35 

V VAZMENA C 2 Ev Iv 13,31-33a.34-35

PLAKAT V C VAZMENAPLAKAT V VAZMENA  C 2013

PLAKAT V VAZMENE NEDJELJE C 

PLAKAT V VAZMENA C 2013

Obavijesti 28. IV. 2013. internet

 

Ulazna pjesma 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,

jer učini djela čudesna,

pred poganima pravednost objavi,

aleluja! (Ps 98, 1-2)

 

Zborna molitva

Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje.

Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju:

udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Bože, ova je žrtva časna razmjena darova,

kojom nas činiš dionicima božanske naravi:

daj da tu stvarnost spoznamo i životom iskusimo.

Po Kristu.

 

Pričesna pjesma

Ja sam pravi trs,

vi loze, govori Gospodin:

tko ostaje u meni i ja u njemu,

taj donosi mnogo roda, aleluja! (Iv 15, 1.5)

 

Popričesna molitva

Budi, Gospodine, uza svoj narod.

Nahranio si nas nebeskim otajstvima:

daj da iz stare grešnosti prijeđemo u novi život.

Po Kristu.

 

Prvo čitanje Dj 14, 21b-27

Pripovjediše Crkvi što sve Bog učini po njima.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Vratiše se Pavao i Barnaba u Listru, u Ikonij i u Antiohiju. Učvršćivali su duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje. Postavljali su im po crkvama starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su povjerovali. Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju. U Pergi navijestiše riječ pa siđu u Ataliju. Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni milosti Božjoj za djelo koje izvršiše. Kada stigoše, sabraše Crkvu i pripovjediše što sve učini Bog po njima: da i poganima otvori vrata vjere. Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam Ps 145, 8-13ab

Pripjev: Blagoslivljat ću dovijeka ime tvoje, Bože, kralju moj!

Milostiv je i milosrdan Gospodin,

spor na srdžbu, bogat dobrotom.

Gospodin je dobar svima,

milosrdan svim djelima svojim.

 

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja

i tvoji sveti nek te blagoslivlju!

Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,

neka o sili tvojoj govore.

 

Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju

i slavu divnoga kraljevstva tvoga.

Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,

tvoja vladavina za sva pokoljenja.

 

 

 

Drugo čitanje Otk 21, 1-5a

Otrt će im Bog svaku suzu s očiju.

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: »Evo šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.« Tada onaj što sjedi na prijestolju reče: »Evo, sve činim novo!« Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije evanđelja Iv 13, 34

Zapovijed vam novu dajem:

ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas!

 

Evanđelje Iv 13, 31-33a.34-35

Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus:

»Sada je proslavljen Sin Čovječji

i Bog se proslavio u njemu!

Ako se Bog proslavio u njemu,

i njega će Bog proslaviti u sebi,

i uskoro će ga proslaviti!

Dječice, još sam malo s vama.

Zapovijed vam novu dajem:

ljubite jedni druge;

kao što sam ja ljubio vas,

tako i vi ljubite jedni druge.

Po ovom će svi znati da ste moji učenici:

ako budete imali ljubavi jedni za druge.«

Riječ Gospodnja.

 

 

 

V. VAZMENA  MOLITVA VJERNIKA C

 

 

 

Braćo i sestre, sabrani na ovom sakramentu Božje ljubavi, molitvom zazovimo nebeskoga Oca da snagom Kristove ljubavi preobrazi naše živote:

 

  1. Čuvaj svoju Crkvu u vjernosti evanđelju i pomozi joj da, nasljedujući Kristovu ljubav, ustrajno gradi tvoje kraljevstvo, molimo te.
  2. Rasvijetli svojom istinom sve pastire Crkve da budu mudri i sveti predvodnici tvoga naroda te se nikad ne umore učvršćivati u vjeri sve koje si im povjerio, molimo te.
  3. Otvori nam srca za ljude koji su potrebni naše pomoći i blizine kako bi osjetili radost i ljepotu života, a nas čuvaj u poniznosti kako bi naša dobra uvijek bila svjedočanstvo tvoje ljubavi, molimo te.
  4. Iskaži svoju dobrotu svima onima koje smo ranili ili zanemarili svojom sebičnošću; ti im vrati radost života i snagu pouzdanja u tebe, molimo te.
  5. Obnovi u našim obiteljima snagu požrtvovne ljubavi; sve što je grijehom ranjeno ti obnovi svojom milošću, a svako dobro nagradi zahvalnošću i ljubavlju najbližih, molimo te.

 

Bože, vrelo ljubavi i dobrote, ti si žrtvom svoga Sina potvrdio svoju ljubav prema grješnome čovjeku. Usliši nam smjerne molitve i daj da naš život bude uvijek dostojan tvoje velike ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

 

 

Prijedlozi za pjevanje prema „Živom vrelu“ 4/2013.

 

Ulazna:

525.3

Pjevajte Gospodinu
Otpjevni psalam:

124

Blagoslivljat ću dovijeka (strofe: 2.,   3. i 7.)
Prinosna:

260

O da bude radost
Pričesna: Ja sam pravi trs (ŽV 04/2012)
ili:

154

Žeđa duša moja
Završna:

XX ili 853

Isus usta slavni

 

http://www.hilp.hr/zivo-vrelo/

 

Popričesna meditacija

 

5. vazmena nedjelja godine C

 

“Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus:

 

sada je proslavljen sin čovječji.” (Iv 13,31)

 

“Zapovijed vam novu dajem:

 

ljubite jedni druge.” (Iv 13,35)

 

Evanđelje ovoga dana govori o Isusovu času. Spominje se Juda koji izlazi iz zajedništva. Isus to naziva časom svoje proslave, a nama to izgleda časom Isusova razočaranja. Međutim, Isus uvijek sve drukčije gleda.

 

Isus, poslušan do smrti, sav je ispunjen ljubavlju. I kad mu Juda himbeno bude pristupio da ga poljupcem izda, Isus će ga nehimbeno, iskreno i iz dubine srca nazvati prijateljem.

 

Isusa su izdali, oklevetali, osudu ostvarili, a on ostaje u ljubavi prema svima.

 

Osjetljivi smo kad nam se ljubav ne uzvrati. Naša je ljubav krhka, nepouzdana, nestalna i kratkoročna. Ti, Gospodine, ljubiš i onda kada ne zavrijeđujemo.

 

Pitaš me, kao nekoć Petra: “Ljubiš li me?” Prečesto sam zatajio u ljubavi. Daj mi milost da rastem u ljubavi.

 

Priredio: Dario Miletić

 

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/%ef%bb%bfv-vazmena-nedjelja-c-2013/

Translate »